Øvelse 9: Brandhusøvelse II

Mål:
Brandmanden skal sammen med en makker kunne
 - gennemføre eftersøgning efter de i lektion 23 og 26 indlærte principper og udføre redningsarbejde af en klasse 1 person i en mørk, varm og røgfyldt bygning med flere rum.

Indhold:
 - Klargøring af trykluftapparat
 - Eftersøgning og redning af person i røgfyldt bygning
 - Evaluering
 - Pakning

Lektionen må kun gennemføres med brandmandskab, der har gennemført "Funktionsuddannelse, BRAND", (tidligere benævnt "Brandmandskursus"), eller på anden måde er uddannede som røgdykkere.

Brandmandskab, der alene har "Grunduddannelse, BRAND", skal deltage i anden praktisk øvelse, der svarer til deres uddannelsestrin.

FBUDD lektion 28.

Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2002

Ovenstående øvelsesbeskrivelse kommer fra "Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2002" og svarer til en del af "Funktionsuddannelse, BRAND". Fagplaner fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5 om uddannelsens mål og indhold.