Øvelse 1: 
Forbrændingsteori - Udrykningskøretøjers pakning - Materiellære.

Mål 1:
Brandmanden skal have forståelse for
 - varmens påvirkning af forskellige stoffer og varmens forplantning
 - brandfarlige væskers flammepunkt og klasseinddeling

Indhold 1:
 - Flammepunkt
 - Varme og varmens forplantning

Mål 2:
Brandmanden skal have kendskab til materiellets placering på udrykningskøretøjerne

Mål 3:
Brandmanden skal i materiellære kunne anvende
 - B- og C-hanerør og andre typer af lavtryksrør samt højtryksrør

Indhold 3:
Strålerørsøvelser med f.eks.:
 - Universalrør B og C
 - Unifire
 - Akron
 - Fogfighter
 - B-støttebøjning

FBUDD lektion 3 og 4.4

Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2002

Ovenstående øvelsesbeskrivelse kommer fra "Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2002" og svarer til en del af "Funktionsuddannelse, BRAND". Fagplaner fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5 om uddannelsens mål og indhold.