Øvelse 11: Vedligeholdelseskursus i førstehjælp

Mål: 
Brandmanden skal alene og sammen med anden førstehjælper kunne
 - give trinvis førstehjælp til bevidstløse uden vejrtrækning
 - løse situationsøvelser ved anvendelse af førstehjælpens fire hovedpunkter
 - løse situationsøvelser ved at give trinvis førstehjælp til henholdsvis figuranter og fantomdukke

Indhold:
 - Trinvis førstehjælp til bevidstløse uden vejrtrækning
 - Praktiske øvelser i trinvis førstehjælp
 - Situationsøvelser
 - Orientering om eventuelle ændringer og fornyelser på det førstehjælpsmæssige område.
 - Gennemgang af emner efter kursisternes ønsker

Jævnfør plan for "Vedligeholdelseskursus i førstehjælp".

Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2002

Ovenstående øvelsesbeskrivelse kommer fra "Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2002" og svarer til en del af "Funktionsuddannelse, BRAND". Fagplaner fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5 om uddannelsens mål og indhold.