Øvelse 12: Pumpelære - Silobrandsøvelse

Mål 1:
Brandmanden skal kunne deltage i betjening af automobilsprøjten, herunder start og vandforsyning fra brandhane

Indhold 1:
Automobilsprøjte:
 - Seriepumpning fra brandhane til automobilsprøjten
 - Stor vandafgivelse fra vandkanon, eventuelt to B-rør

Mål 2:
Brandmanden skal have forståelse for indsats ved silobrand.

Indhold 2:
Silobrand - øvelse
 - Skumudlægning hvor tryktabet mellem skumtilblander og skumrør er mindre end 20 m.v.s.
 - Skumudlægning hvor tryktabet mellem skumtilblander og skumrør er større end 20 m.v.s.

FBUDD lektion 17.4 og 42

Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2002

Ovenstående øvelsesbeskrivelse kommer fra "Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2002" og svarer til en del af "Funktionsuddannelse, BRAND". Fagplaner fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5 om uddannelsens mål og indhold.