Øvelse 2: Arbejdsteknik - Slangeudlægninger

Mål 1: 
Brandmanden skal have forståelse for
 - hvilke teoretiske principper løfte og bæreteknikken bygger på
 - hvordan rygskader kan forebygges gennem træning af lænderyggens stabiliserende muskler
 - betydningen af praktiske øvelser i arbejdsteknik samt rygtræningsøvelser

Indhold 1: 
Løfte-, bære-, trække- og skubbeteknik

Mål 2: 
Brandmanden skal have forståelse for
 - slangeudlægningens forskellige betegnelser samt de udtryk, der anvendes ved de forskellige udlægninger
 - benævnelsen på de 6 mand, som en sprøjte normalt er bemandet med
 - nr. 1, 2, 3, 4 og chaufførens opgave ved udlægning af skumslange
 - Motorpasserens og hjælperens opgave ved udlægning af sugeslange

Mål 3:
Brandmanden skal kunne indgå i en gruppe på 6 mand, og sammen skal de kunne
 - udlægge skumslange på kommandoen "fra sprøjten skumslangen ud"
Brandmanden skal
 - sammen med hjælper kunne avende sugemateriellet i en sugeslangeudlægning fra automobil- eller påhængssprøjte
 - have forståelse for sugemateriellets opbygning

Indhold 3: 
Indøvelse af udlægninger:
 - Skumslange
 - Sugeslange

Det er vigtigt, at brandmanden bliver gjort forståelig, at arbejdsteknik er en vigtig del af alt praktisk arbejde.

FBUDD lektion 7, 8 og 8.1.

Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2002

Ovenstående øvelsesbeskrivelse kommer fra "Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2002" og svarer til en del af "Funktionsuddannelse, BRAND". Fagplaner fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5 om uddannelsens mål og indhold.