Øvelser og aktiviteter 2022

Sidste opdateret: 2022.09.28                                                                                                               Tilbage

            

Tidspunkt Hold 1 Hold 2

Sted

Mandag
10/10
kl. 19:00
Øvelse 7 Frit valg efter lokale forhold
(Ikke-UFB brandfolk tilmelder hos kaptajn@ufbr.dk)
Påkl.: Indsatsdragt  Inst..: FA & JM 
Brandstation
Lørdag
29/10
kl. 07:30
Ringøvelse kl. 8-16 (Øv. 1-4)
 (kræver du er blandt de tilmeldte)
Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: B&R 
Brandstation ->
Tinglev

Mandag
14/11
kl. 19:00

Øvelse 9 Frit valg efter lokale forhold
(Ikke-UFB brandfolk tilmelder hos kaptajn@ufbr.dk)
Påkl.: Indsatsdragt   Inst.: HM & KSF
Brandstation
Mandag
05/12
kl. 19:00
Juleafslutning - alle UFB med påhæng

Påkl.: Udgangsuniform   Inst.: Festudvalget
Brandstation
Fredag
30/12
kl. 12:00
Nytårsspisning - alle UFB
Afbud til MM senest 27. dec, så mad kan bestilles i rette mængde!
Påkl.: Passende   Inst.: MM
Brandstation
 
2023
 
Lørdag
??/01
kl. 11:
30

Nytårsparole - alle

Påkl.: Udgangsuniform m/ medaljer  Inst.: JM / B&R

Brandstation ->
...
Fredag 27/01 
kl. 19:00
Generalforsamling - alle

Påkl.: Udgangsuniform m/ medaljer  Inst.: Bestyrelsen
Brandstation

alle UFB : Betyder at det er for både aktive og æresmedlemmer i Ullerup Frivillige Brandværn
 - men alle er da altid velkommen til at kikke forbi til vores arrangementer - også når der ikke står alle!

BEMÆRK:

·        Enkelte øvelser er IKKE om mandagen og på andre tidspunkter end kl. 19:00
 - vær sikker på du får noteret rigtigt i din kalender!

·        Hvis du ikke kan komme til en øvelse, SKAL du melde afbud til den øvelsesansvarlige (skrevet med fed) - evt. til én i bestyrelsen, hvis du ikke kan komme i kontakt med ham. 
Som udgangspunkt skal de øvelser du ikke kan komme til, gennemføres hos et andet værn eller vi skal selv arrangere en gentagelse! 

·        HUSK: Vi har kraftige røgkanoner - så give endelig din øvelse en gang røg!

·        OPFORDRING: Læg øvelse af SINE-radioer med i ALLE øvelser, hvor det giver mening!

·        Du kan finde detaljer om det forventede indhold for hver øvelse, ved at følge linkene ved nummeret i hver øvelse. Der er yderligere materiale på stationen. Spørg Kurt hvis du ikke kan finde det.
Så er du jo altid velkommen til at bede om input, f.eks. fra bestyrelsen, holdledere eller B&R.

·        Se nu på det nogle uger inden øvelsen skal køre - så har du tid til at skaffe det materiale eller få fat i de personer du gerne vil bruge ifbm. øvelsen. I det hele taget kan det kun opfordres til at gøre øvelserne spændende - og tænke over hvad det er vi skal lære og træne, så alle kommer hjem og synes de har fået noget ud af øvelsen!

      Husk at der er 2 ting vi skal bruge øvelser til:
 1) Lære eller genopfriske vores viden
 2) Træne færdigheder og samarbejde med hinanden
Specielt det sidste er vi meget afhængige af under den primære indsats og det kan ikke trænes for meget!! Det skal sidde på rygraden!