Øvelser og aktiviteter 2024

Sidste opdateret: 2024.03.05                                                                                                               Tilbage

Se Beredskab Sønderborgs oplæg til årets øvelser - Oversigt og vejledning           
Se oversigt - link

Tidspunkt Hold 1 Hold 2

Sted

Lørdag
13/01
kl. 11:30
Sønderborg Beredskab Nytårsparole - husk tilmelding inden 3. jan.
Invitation

Påkl.: Udgangsuniform   Inst.: Sekretær
Brandstation ->
Guderup
Fredag
26/01
kl. 19:00
Generalforsamling - alle

Påkl.: Udgangsuniform   Inst.: Bestyrelsen
Brandstation
Mandag
29/01
kl. 19:00
Øv. 8: Opkaldsprocedurer og betjening af SINE.
 
Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: Bo, Helge, Henrik, Jakob 
Brandstation
Mandag
05/02
kl. 19:00
Øv. 6: Slangeudlæg., brandkemi og slukningsmetoder (GUI 6, c, d)

Påkl.: Indsatsdragt  Inst..: Jørn, Benny, Marius
Brandstation
Lørdag
10/02
kl. 14:00
Fastelavn - alle
Invitation (opstilling om formiddagen)
Påkl.: Udgangsuniform m vindjakke   Inst.: Festudvalget + alle
Brandstation
Mandag
19/02
kl. 18:30
Besøg Sønderborg brandstation og Dialogmøde

Påkl.: Arbejdsuniform  Inst..: Kaptajn 
Brandstation ->
Sønderborg

Mandag
04/03
kl. 19:00

Øv. 10: Lokalt tilrettelagt

Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: Lars, Kasper B., Hans Jørn
Brandstation

Mandag
18/03
kl. 19:00

Øv. 7: CBRN indsats (GUI 8, a, d)

Påkl.: Indsatsdragt   Inst.: Martin, Torben, Brian, Emilie
Brandstation

Mandag
08/04
kl. 19:00

Øv. 11: Lokalt tilrettelagt

Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: Steffen, Søren C., Joachim 
Brandstation

Lørdag
13/04
kl. 07:30

Øv. 1-4: Heldagsøvelse
(Martin, Bo, Asmus, Steffen, Søren C., Tobias og Kasper B)
Påkl.: Indsatsdragt   Inst.: ???
Brandstation ->
Tinglev

Mandag
22/04
kl. 19:00

Øv. 12: Lokalt tilrettelagt - Færgen

Påkl.: Indsatsdragt   Inst.: Erling, Kurt, Finn
Brandstation ->
Færgen

Mandag
06/05
kl. 18:00

Støttekort - alle UFB

Påkl.: Udgangsuniform m/vindjakke   Inst.: Kasserer
Brandstation

Mandag
13/05
kl. 18:00

Støttekort - alle UFB

Påkl.: Udgangsuniform m/vindjakke   Inst.: Kasserer
Brandstation

Tirsdag
21/05
kl. 18:30

HAT-Håndtering af tilskadekomne

Påkl.: Indsatsdragt   Inst.: Jesper
Brandstation
-> Sønderborg

Mandag
27/05
kl. 19:00

Øvelsesopsamling - Lokalt tilrettelagt

Påkl.: Indsatsdragt   Inst.: Asmus, Per, Marius
Brandstation

Lørdag
08/06
kl. 07:30

Øv. 1-4: Heldagsøvelse
(Helge, Per, Jørn, Lars, Kurt, Benny, Torben og Søren J.)
Påkl.: Indsatsdragt   Inst.: ???
Brandstation ->
Tinglev

Mandag
10/06
kl. 19:00

Øv. 9: Fysisk test inkl. teoretisk oplæg (FUI 1, e)

Påkl.: Indsatsdragt   Inst.: Erling, Henrik 
Brandstation
Mandag
24/06
kl. 19:00
Sommerafslutning - alle UFB

Påkl.: Passende   Inst.: Festudvalg, Viggo, Henning, ...
Brandstation
 
Sommerferie
 

Tirsdag
13/08
kl. ??:00

Øv. 14 Lokalt tilrettelagt - samarbejde større indsats med Bovrup

Påkl.: Indsatsdragt   Inst.: Kasper, Lars, ... 
Brandstation ->
??

Lørdag
17/08
kl. 09:00

Familiemarch - alle
 
Påkl.: UFB T-Shirt + gå-sko (husk skiftetøj)   Inst.: Benny, Kasper B.
Brandstation

Lørdag
31/08
kl. 07:30

Brandværnsmarch - alle UFB
Invitation. Husk tilmelding
Påkl.: Indsatsdragt + gå-sko (husk skiftetøj)   Inst.: Sekretær
Brandstation ->
Broager

Mandag
02/09
kl. 19:00

Øvelsesopsamling - Lokalt tilrettelagt

Påkl.: Indsatsdragt   Inst.: ?? 
Brandstation

Fredag
06/09
kl. 15:30

Sønderjysk Frivillig Brandværnsforbund stævne
Husk tilmelding
Påkl.: Udgangsuniform   Inst.: Kaptajn
Brandstation ->
??
Mandag
??/??
kl. 19:00
Øv. 5: Præhospitalt samarbejde og HAT (GUI 3, a)
 
Påkl.: Praktisk  Inst.: Per, Søren J., Jesper) 
Brandstation

Mandag
16/09
kl. 19:00

Øvelsesopsamling - Lokalt tilrettelagt

Påkl.: Indsatsdragt   Inst.: ??
Brandstation

Mandag
07/10
kl. 19:00

Øvelsesopsamling - Lokalt tilrettelagt

Påkl.: Indsatsdragt   Inst.: ??
Brandstation
Mandag
21/10
Kl. 19:00
Øvelsesopsamling - Lokalt tilrettelagt

Påkl.: Indsatsdragt   Inst.: ??

Brandstation ->
Egernsund

Mandag
04/11
kl. 18:30

Virksomhedsbesøg ??

Påkl.: Udgangsuniform m/vindjakke   Inst.: Lars
Brandstation ->
??
Mandag
02/12
kl. 19:00
Juleafslutning Lotto - alle UFB med påhæng

Påkl.: Udgangsuniform   Inst.: Festudvalget
Brandstation
Mandag
30/12
kl. 12:00
Nytårsspisning - alle UFB
Afbud til MM senest 27. dec, så mad kan bestilles i rette mængde!
Påkl.: Passende   Inst.: MM
Brandstation
 
2025
 
Lørdag
??/01
kl. 11:
30

Nytårsparole - alle (tilmelding)

Påkl.: Udgangsuniform m/ medaljer  Inst.: ??

Brandstation ->
...?
Fredag 31/01 
kl. 19:00
Generalforsamling - alle UFB

Påkl.: Udgangsuniform m/ medaljer  Inst.: Bestyrelsen
Brandstation

alle UFB: Betyder at det er for både aktive og æresmedlemmer i Ullerup Frivillige Brandværn
 - men alle er da altid velkommen til at kikke forbi til vores arrangementer - også når der ikke står alle!

BEMÆRK:

·        Enkelte øvelser er IKKE om mandagen og på andre tidspunkter end kl. 19:00
 - vær sikker på du får noteret rigtigt i din kalender!

·        Hvis du ikke kan komme til en øvelse, SKAL du melde afbud til de der arrangerer øvelsen
 - evt. til én i bestyrelsen, hvis du ikke kan komme i kontakt med ham. 
Øvelser du ikke kan komme til, skal gen-arrangeres for dig på opsamling eller gennemføres hos et andet værn. Det registreres og sendes til Beredskabsstyrelsen. De kræver at alle der skal opretholde funktionsuddannelse og dermed indgå som røgdykker har haft ALLE øvelser. 

·        HUSK: Vi har kraftige røgkanoner - så give endelig din øvelse en gang røg!

·        OPFORDRING: Læg øvelse af SINE-radioer med i ALLE øvelser, hvor det giver mening!

·        Du kan finde detaljer om det forventede indhold for hver øvelse, ved at følge links. Der kan være yderligere materiale på stationen. Spørg hvis du ikke kan finde det.
Så er du jo altid velkommen til at bede om input, f.eks. fra bestyrelsen, holdledere eller BS.

·        Se nu på det nogle uger inden øvelsen skal køre - så har du tid til at skaffe det materiale eller få fat i de personer du gerne vil bruge ifbm. øvelsen. I det hele taget kan det kun opfordres til at gøre øvelserne spændende - og tænke over hvad det er vi skal lære og træne, så alle kommer hjem og synes de har fået noget ud af øvelsen!

      Husk at der er 2 ting vi skal bruge øvelser til:
 1) Lære eller genopfriske vores viden
 2) Træne færdigheder og samarbejde med hinanden
Specielt det sidste er vi meget afhængige af under den primære indsats og det kan ikke trænes for meget!! Det skal sidde på rygraden!