Øvelse 3: Uheld med farlige stoffer - øvelse

Mål: 
Brandmanden skal
 - have forståelse for brugen af "Førsteindsats ved kemikalieuheld" samt "Indsatskort for kemikalieuheld"
 - have forståelse for absorberingsmidlers virkemåde
 - kunne indgå i løsningen af opgaverne ved et tankvognslignende uheld med et ætsende/giftig stof.

Indhold:
Uheld med farlige stoffer:
 - Oplæg
 - Enkadrering
 - Øvelse
 - Evaluering
 - Pakning
 - Demonstration af absorberingsmidler
 - Demonstration og afprøvning af kemikalieindsatsdragter.

Det anbefales at gennemføre denne øvelse sammen med et redningsberedskab fra en nabokommune med trin 2 materiel eller Beredskabskorpset.

FBUDD lektion 14.

Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2002

Ovenstående øvelsesbeskrivelse kommer fra "Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2002" og svarer til en del af "Funktionsuddannelse, BRAND". Fagplaner fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5 om uddannelsens mål og indhold.