Øvelse 4: Vandledningslære - Vandforsyning - Udrykningens sammensætning

Mål 1:
Brandmanden skal have forståelse for
 - vandledningslærens principper
 - beregning af tryktab.

Indhold 1:
Vandledningslære:
 - Gennemgang af vandledningslæren
 - Tryktabsberegninger
 - Beregningsopgaver

Mål 2:
Brandmanden skal have kendskab til
 - vandforsyning til brandslukning
 - have forståelse for regler for opstilling, funktion og opmærkning af brandhaner.

Indhold 2: 
Vandforsyning og brandhaner:
 - Konstruktion
 - Betjening
 - Placering
 - Afstande m.v.

Mål 3:
Brandmanden skal have kendskab til
 - udrykningens sammensætning ved en normal by- og landudrykning

Indhold 3:
Udrykningens sammensætning

FBUDD lektion 15, 16 og 19.

Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2002

Ovenstående øvelsesbeskrivelse kommer fra "Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2002" og svarer til en del af "Funktionsuddannelse, BRAND". Fagplaner fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5 om uddannelsens mål og indhold.