Øvelse 6: Indsatsledelse - Åndedrættet

Mål 1:
Brandmanden skal have kendskab til
 - indsatslederens ansvar og opgaver
 - holdlederens ansvar og opgaver
 - situationsbedømmelse og førsteindsats
 - befalingsudgivelse og -modtagelse

Indhold 1:
Indsatsledelse:
 - Indsatslederens ansvar og opgaver
 - Holdlederens opgaver og ansvar
 - Indsatstaktik
 - Befalingsudgivelse og -modtagelse

Mål 2:
Brandmanden skal have forståelse for
 - åndedrætsorganerne og åndedrætsfunktionen under forskellige forhold
 - sammensætningen af den atmosfæriske luft
 - varmens indflydelse på kroppen

Indhold 2:
Åndedrættet Kroppens reaktioner ved røgdykkerarbejde:
 - Brug deltagernes erfaringer i undervisningen
 - Kroppens reguleringsmekanismer

FBUDD lektion 18 og 21.

Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2002

Ovenstående øvelsesbeskrivelse kommer fra "Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2002" og svarer til en del af "Funktionsuddannelse, BRAND". Fagplaner fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5 om uddannelsens mål og indhold.