Øvelse 7: Røgdykkerteknik og -taktik  - Brandforløb og overtændinger

Mål 1:
Brandmanden skal have forståelse af
 - røgdykkerens påklædning
 - røgdykkerens udrustning
 - forhold under fremkørsel
 - regler for indtrængen og afsøgning på brandstedet
 - principperne for redning af personer i røgfyldte bygninger

Indhold 1:
 - Påklædning
 - Udrustning
 - Fremkørsel
 - Indtrængning og afsøgning på brandstedet
 - Redning

Mål 2:
Brandmanden skal kunne anvende korrekt slukningsteknik i forbindelse med brandforløb og overtænding

Indhold 2:
Overtændingsøvelse:
 - Temperaturkontrol
 - Køling af røggasser
 - Pensling

Brandforløb og overtændinger må kun gennemføres med brandmandskab, der har gennemført "Funktionsuddannelse, BRAND", (tidligere benævnt "Brandmandskursus"), eller på anden måde er uddannede som røgdykkere. 

Brandmandskab, der alene har "Grunduddannelse, BRAND", skal deltage i praktiske øvelser, der svarer til deres uddannelsestrin.

FBUDD lektion 23 og 11.

Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2002

Ovenstående øvelsesbeskrivelse kommer fra "Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2002" og svarer til en del af "Funktionsuddannelse, BRAND". Fagplaner fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5 om uddannelsens mål og indhold.