Øvelse 8: Tilvænningsøvelse/varmeprøve - Røgdykkerøvelse/eftersøgning

Mål 1: 
Brandmanden skal kunne klargøre og anvende trykluftapparat samt anvende den indlærte røgdykkerteknik ved nedennævnte øvelser:
 - Røgdykkerbane
 - Varmeprøve

Indhold 1:
 - Klargøring af trykluftapparater
 - Kontrol af påklædning
 - Påtagning af apparat
 - Røgdykkerbane
 - Arbejde i mørke
 - Flaskeskift
 - Varmeprøve
 - Udregning af luftforbrug

Mål 2:
Brandmanden skal sammen med en "makker" kunne anvende eftersøgningsprincipperne og udføre redningsarbejdet af en klasse 1 person i en mørk og røgfyldt bygning, der er indrettet som beboelse med flere rum.

Indhold 2:
 - Klargøring af trykluftapparat
 - Flaskeskift
 - Eftersøgning af person i røgfyldt bygning
 - Evaluering
 - Pakning

Varmeprøven må kun gennemføres med brandmandskab, der har gennemført "Funktionsuddannelse, BRAND", (tidligere benævnt "Brandmandskursus"), eller på anden måde er uddannede som røgdykkere.

Brandmandskab, der alene har "Grunduddannelse, BRAND", skal deltage i anden praktisk øvelse, der svarer til deres uddannelsestrin.

FBUDD lektion 25 og 26.

Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2002

Ovenstående øvelsesbeskrivelse kommer fra "Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2002" og svarer til en del af "Funktionsuddannelse, BRAND". Fagplaner fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5 om uddannelsens mål og indhold.