Planlagte øvelser og aktiviter 2002                   Sidste opdateret: 02.09.28                        Tilbage

Tidspunkt Indhold Påklædning Sted Instruktører
25/01-2002 Generalforsamling - alle Udgangsuniform Brandstation Bestyrelsen
09/02-2002 Fastelavnsfest - alle Udgangsuniform Brandstation Festudvalg
18/02-2002
kl.19:00
Teori/Praktik:
Forbrændingsteori og
Materialelære
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 1
KSF, TBK, TA.
20/02-2002 Nytårsparole - alle Udgangsuniform Brandstation Festudvalg
04/03-2002
kl.19:00
Teori/Praktik:
Arbejdsteknik og et sundt arbejdsmiljø.
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 2
HO, ML, JJ, Ekstern
09/03-2002
kl.07:00
Praktik - kun røgdykkere:
Røgdykkerteknik og -taktik.
Brandforløb og overtænding
Indsatsdragt Brandstation - kører til Tinglev Øvelse 7
HM, RJ
08/04-2002
kl.19:00
Teori/Praktik:
Skorstensbrand
Indsatsdragt Brandstation JM, BB, GA
Ekstern.
29/04-2002
kl.18:00
Støttekort - alle Udgangsuniform m/ vindjakke Brandstation SOE
06/05-2002
kl.18:00
Støttekort - alle Udgangsuniform m/ vindjakke Brandstation SOE
27/05-2002
kl.19:00
Virksomhedsbesøg: - alle
Kollund, besøg på byggeplads (MT Højgaard)
Udgangsuniform m/ vindjakke Brandstation HO, HP
01/06-2002 Kredsstævne Udgangsuniform Oksbøl ES, HS, OC
10/06-2002
kl.19:00
Teori/Praktik:
Indsatsledelse og trin 1.
Skydning
Civil/
Indsatsdragt
Brandstation Øvelse 6 (1)
KSF, LL, HS,
ES
17/06-2002
kl.19:00
Teori/Praktik:
Vandledningslære, vandforsyning, udrykningens sammensætning
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 4
JM, OC, BLP
01/07-2002
kl.19:00
Praktik:
Områdelære
Sommerafslutning
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 5
SOE, EC, FA.
Festudvalg
05/08-2002
kl.19:00
Praktik:
Pumpelære og silobrande
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 12
HM, ES, HP
11/08-2002 Familiemarch Brandværns T-shirts Brandstationen Festudvalg
25/08-2002 Sønderjydske brandværnsmarch i Gram Indsatsdragt Brandstation kører til Gram ??
02/09-2002
kl. 19:00
Praktik:
Uheld med farlige stoffer.
Områdelære og rep. af øvelse 1, 2 og 4.
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 3 og Øvelse 5
HO, KK, VS
14/09-2002 Sønderjydsk Stævne Udgangsuniform Sønderborg JM, ML
AFLYST Praktik - kun røgdykkere:
Tilvænning og varmeprøve. Røgdykkerøvelse.
Indsatsdragt Brandstation - kører til Tinglev Øvelse 8 og 
Øvelse 9
HM, JM, TBK
30/09-2002
kl. 19:00
Teori/Praktik:
Redningstaktik airbags, Førstehjælp
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 10
JM, BLP, SEO, UW
21/10-2002
kl. 19:00
Teori/Praktik:
Førstehjælp vedligeholdelse
Civil Brandstation SOE, Ekstern
Øvelse 11
Dato senere Virksomhedsbesøg: - alle
??
Udgangsuniform m/ vindjakke Brandstation HO, HM
23/11-2002
kl. 18:30
70 års Jubilæumsfest - alle Udgangsuniform Ullerup Kro Festudvalg
02/12-2002
kl. 19:00
Juleafslutning - alle Udgangs-
uniform
Brandstation Festudvalg

- alle : Betyder at det er for både aktive og æresmedlemmer.

- alle : Betyder at det er for både aktive og æresmedlemmer.