Medlemsinfo
Alarmeringer
Arrangementer
Bliv brandmand
Bliv støttemedlem
Om UFB
 - Org. af værn
 - Org. ved brand
 - Scrapbog
 - Historien
Links
Find vej
Kontakt os
Om siderne
 
Webmaster
 
Denne side opdateret:
07.08.21

Om Ullerup Frivillige Brandværn - Historien

Lorenz Lorenzen ved værnets 25 års jubilæum

Lorenz Lorenzen ved værnets 25 års jubilæum

UFB blev stiftet i 1932

Se:

  Festskrift fra 50 års jubilæet i 1982 (4MB)

  Festskrift fra 75 års jubilæet i 2007 (2MB)


(Fra SundevedPosten november 1992 ifbm. omtalen af værnets 60 års jubilæum)

Den egentlige stifter af Ullerup friv. Brandværn var
arbejdsmand Lorenz Lorenzen. Han arbejdede for Ullerup
kommune, dels som vejmand, og dels som anden
medhjælper af forskellig art, og herunder som
redskabsmester for brandmateriellet i Ullerup.

Tanken om at oprette et frivilligt brandværn var noget, han
havde syslet med i lang tid, vel nok påvirket af det gamle
hæderkronede brandværn i Blans, hvor han havde kendt
dette værn, da han i sine unge dage boede i Blans. Nu i
1932 mente han, at tiden var inde til at gøre et forsøg for om
muligt at få et brandværn oprettet. 

Han havde talt med forskellige borgere i Ullerup, loddet stemningen for oprettelsen af et frivilligt brandværn, og så tog han initiativet til indkaldelse til et møde om sagen. 

Mødet blev berammet til den 23. nov. 1932, og afholdtes hos gæstgiver Chr. Sibbesen i Ullerup. 

Han åbnede selv mødet og bød de tilstedeværende 14 mand velkommen og redegjorde for sine tanker med indkaldelsen til dette møde, der gerne skulle slutte med, at et frivilligt brandværn blev oprettet. Han havde personligt indbudt brandinspektør Lindholm, Sønderborg og han fik ordet for at fremsætte sin kommentar til oprettelsen af et frivilligt brandværn, hvad han stærkt anbefalede. 

Og efter en livlig diskussion, står der i den gamle protokol, skrevet af købmand Chr. Thomsen, Ullerup, blev det besluttet at oprette et frivilligt brandværn i Ullerup. 

Ved skriftlig afstemning blev der valgt en leder og en stedfortræder, og valgt blev til kaptajn: købmand Therkild Ravn, og til kaptajnsstedfortræder: murermester Jens Knudsen. Derpå valgtes den øvrige bestyrelse, der kom til at omfatte følgende personer: Til sprøjtefører: smedemester Nis Straagaard. Til sprøjteførerstedfortræder: Lorenz Lorenzen (værnets stifter). Til stigefører: Chr. Sibbesen. Til stigeførerstedfortræder: Chr. Frøhlich. Til kasserer og protokolfører valgtes Chr. Thomsen. Herefter var værnet en realitet, og i løbet af efteråret indmeldte sig flere af byens borgere, og d. 1. april 1933 var der ialt 23 aktive brandmænd, der gik igang med arbejdet. 

Ved et møde 1. okt. 1934 hos gæstgiver Johan Norn meddelte kaptajn Th. Ravn, at han ikke længere så sig i stand til at deltage i værnets arbejde, da han flyttede fra byen for at overtage en forretning i Sønderborg. 

Valgt til kaptajn blev stedfortræderen Jens Knudsen. Jens Knudsen havde, inden han indtrådte i Ullerup friv. Brandværn, været medlem af Rinkenæs friv. Brandværn i en årrække. Til stedfortræder for kaptajnen valgtes Nis Straagaard, og han beholdt hvervet som sprøjtefører. 

Allerede ved generalforsamlingen 25. marts 1935 meddelte kaptajn Jens Knudsen skriftligt, at han ikke ønskede at fortsætte som kaptajn for værnet, og i hans sted blev Nis Straagaard valgt. Han havde tidligere tjent i Kliplev friv. Brandværn i en årrække. 

Det var en lidt urolig start her i begyndelsen, men nu da Straagaard kom til blev der ro, idet han virkede i godt 10 år indtil 1945. I Straagaards kaptajnstid var det at motoriseringen af værnet kom igang, idet værnet fik en motorsprøjte i 1943, og en bil til transport af sprøjte og materiel i 1944. 

Chr. Sibbesen afgik i 1944 som kaptajsstedfortræder og N.P. Thuesen blev derefter næstkommanderende, og ved en ekstraordinær generalforsamling i 1945 blev N.P. Thuesen valgt til kaptajn. Han virkede til 1977, og var med til at gennemføre hele motoriseringen af Ullerup friv. Brandværn. 

Ved sin afgang som kaptajn gik han ud af værnet og blev udnævnt til æresmedlem. Han fortsatte som brandinspektør for Sundeved kommune indtil 1984. 

Til ny kaptajn for Ullerup friv. Brandværn valgtes i 1977 blikkenslagermester Uwe Witt. Og han blev hermed værnets 5. leder i 60 året.

(Siden da, har vi fået ny kaptajn - i 2002 stoppede Uwe Witt og i stedenfor blev Helge Matthiesen valgt. Se Scrapbog 2002. Og i 2005 overtog Jørn Mathiesen kaptajnsposten. Se Scrapbog 2005)

ULLERUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN
6400  Sønderborg