Øvelse 10: Brandhusøvelse III

Mål: Brandmanden skal sammen med en makker kunne:

 - gennemføre slukning af brand med C-strålerør i stueetage, trænge videre frem til 1. sal og foretage slukning der.

Indhold:

 - Klargøring af trykluftsapparat
 - Slukning af brand i stueetage og på 1. sal
 - Ventilation
 - Evaluering
 - Pakning

FBUDD lektion 29.

Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2003

Ovenstående øvelsesbeskrivelse kommer fra "Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2003" og svarer til en del af "Funktionsuddannelse, BRAND". Fagplaner fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5 om uddannelsens mål og indhold.

-->