Øvelse 11: Stigeøvelse, personredning og skibsbrand

Mål-1: Brandmanden skal kunne:

 - rejse skydestige under anvendelse af gældende sikkerhedsregler
 - foretage redning af person ved bevidsthed fra etagebyggeri ad skydestige

Indhold-1:

 - Stigeøvelse med skydestige

I forbindelse med øvelsen øves dobbelt halvstik og pælestik

Mål-2: Brandmanden skal have forståelse for brand på skibe (udenfor lektionsplan)

FBUDD lektion 34 og 35 (minus frigørelsesværktøjer).

Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2003

Ovenstående øvelsesbeskrivelse kommer fra "Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2003" og svarer til en del af "Funktionsuddannelse, BRAND". Fagplaner fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5 om uddannelsens mål og indhold.

->