Øvelse 12: Væske- og tankvognsbrande + brande på landet

Mål-1: Brandmanden skal sammen med en makker:

 - kunne foretage slukning med tågerør af en ca. 14 m2 brændende væskeoverflade
 - kunne demonstrere slukning med skum af en brand i tankvogn med en tank af letmetal

Indhold-1: Slukning med vand:

 - Svanehals 

 Slukning af brand i tankvogn:
 - Skum

Mål-2: Brandmanden skal have kendskab til en hjælpeberedskabsstations organisation og materiel

Brandmanden skal endvidere have forståelse for:

 - de specielle faktorer, der gør sig gældende ved brande i landbrugsejendomme
 - indsatstaktikken for brande på landet og i naturen
 - dyreredning samt kendskab til dyrs adfærdsmønster ved brand

Indhold-2:

 - Hjælpeberedskabsstation
 - Særlige forhold ved brande på landet
 - Indsatstaktik for brande på landet
 - Dyreredning

FBUDD lektion 38 og 39

Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2003

Ovenstående øvelsesbeskrivelse kommer fra "Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2003" og svarer til en del af "Funktionsuddannelse, BRAND". Fagplaner fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5 om uddannelsens mål og indhold.