Øvelse 1: 
Slukningsteori. Mindre slukningsmidler.

Mål-1: Brandmanden skal have forståelse for

 - virkemåde for CO2-, pulver- og vandslukker samt hånd/spandesprøjte
 - betjeningen af brandtæppe og branddasker
 - eftersyns- og trykprøvningsbestemmelser for håndildslukkere

Indhold-1: Håndildslukkere:

 - CO2-slukker
 - pulverslukker
 - vandslukker

 - Hånd/spandesprøjte
 - Brandtæppe
 - Branddasker

Mål-2: Brandmanden skal kunne:

 - anvende vandslukker og hånd/spandesprøjte mod træbål og mod væskebrand
 - anvende brandtæppe mod væskebrand i beholder
 - anvende branddasker ved brand i løs halm
 - slukke en friturebrand i gryde ved hjælp af grydelåg
 - anvende CO2- og pulverslukker 
Brandmanden skal endvidere have forståelse for, hvornår det kan være farligt at anvende vand som slukningsmiddel ved brand i væsker.

Indhold-2: Betjening af håndildslukkere:

 - CO2-slukker
 - Pulverslukker
 - Vandslukker

 - Hånd/spandesprøjte
 - Brandtæppe
-  Branddasker

FBUDD lektion 5.2 og 6.

Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2003

Ovenstående øvelsesbeskrivelse kommer fra "Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2003" og svarer til en del af "Funktionsuddannelse, BRAND". Fagplaner fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5 om uddannelsens mål og indhold.

 

sp;