Planlagte øvelser og aktiviteter 2004                   Sidste opdateret: 04.09.14                        Tilbage

Tidspunkt Indhold Påklædning Sted Instruktører
30/01-2004
Kl. 19:30
Generalforsamling - alle Udgangsuniform Brandstation Bestyrelsen
20/02-2004
kl. 19:00
Nytårsparole - alle Udgangsuniform
m/ medaljer
Brandstation Festudvalg
21/02-2004
Kl. 14:00
Fastelavnsfest - alle Udgangsuniform
m/ vindjakke
Brandstation Festudvalg
01/03-2004
kl.19:00
Teori/Praktik:
Indsatsledelse ved terror.
Brug af radio.
Materialelære
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 3
HM, BBB, LL
15/03-2004
kl.19:00
Teori/Praktik:
Forbrændingsteori. Vandforsyning.
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 2
KSF, AM, KK
05/04-2004
kl.19:00
Teori/Praktik:
Beredskabsloven.
Mindre slukningsmidler + ?!
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 1
JM
, SK, VS
19/04-2004
kl.19:00
Teori/Praktik:
Redningstaktik - airbags, Tovværkslære.
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 4
HO
, BP, RJ
03/05-2004
kl.18:00
Støttekort - alle Udgangsuniform m/ vindjakke Brandstation SOE
10/05-2004
kl.18:00
Støttekort - alle Udgangsuniform m/ vindjakke Brandstation SOE
24/05-2004
kl.19:00
Teori/Praktik:
Røgdykkerteknik og -taktik, åndedrættet og åndedrætsgifte.
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 5
JM, ML, OC
05/06-2004 Kredsstævne Udgangsuniform Tandslet RJ, ML, Flag
07/06-2004
kl.19:00
Teori/Praktik:
Pumpelære, Bygningskonstruktioners forhold under brand.
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 6
KSF, FA, EHS
28/06-2004
kl.19:00
Praktik:
Tøndesprængning!
Skydning
Sommerafslutning
Indsatsdragt Brandstation
HO, EC
EHS
Festudvalg
08/08-2004
kl. 07:30
Sønderjydske brandværnsmarch i Højer Indsatsdragt Brandstation kører til Højer -
09/08-2004
kl.19:00
Teori/Praktik:
Lokalt tilrettelagt øvelse.
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 7
JM, LL, HS
22/08-2004
kl. 10:00
Familiemarch Brandværns T-shirts Brandstationen Festudvalg
Alarmering Praktik:
Overraskelse
Indsatsdragt Brandstation HM, EC, TBK
29/08-2004
Kl. 09:00
Vagt på Brandværnsmuseet i Gram Udgangsuniform Afgang fra Brandstation ??, ??
06/09-2004
kl. 19:00
Teori/Praktik:
Stigeøvelse. Arbejdsteknik.
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 11
KSF, CTF, JWJ
18/09-2004 Sønderjysk Stævne Udgangsuniform Øster Højst JM, TBK, Flag
20/09-2004
kl. 19:00
Teori/Praktik:
Trin I og II materiel, Brande i transportmidler.
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 12
HO, HP, TA
09/10-2004
kl. 12:30
Teori/Praktik:
Jording af kørestrøm
Indsatsdragt Afgang fra Brandstation HM, Ekstern
18/10-2004
kl. 19:00
Teori/Praktik:
Førstehjælp vedligeholdelse
Civil Brandstation Øvelse 8
SOE
, Ekstern
30/10-2004
kl. 06:45
Teori/Praktik - røgdykkere:
Tilvænningsøvelse/varmeprøve, Røgdykkerøvelse/eftersøgning.
Brandhusøvelse IV.
Indsatsdragt Brandstation - kører til Tinglev Øvelse 9 og Øvelse 10
HM, BLP, CTF
01/11-2004
kl. 19:00
Virksomhedsbesøg: - alle
ISS
Civil Brandstation HM, Steen Johansen
12/11-2004
kl. 18:15
Bowlingaften Civil Afgang brandstation Festudvalg
06/12-2004
kl. 19:00
Juleafslutning - alle Udgangsuniform Brandstation Festudvalg

alle : Betyder at det er for både aktive og æresmedlemmer.