Planlagte øvelser og aktiviteter 2005                  Sidste opdateret: 05.07.03                        Tilbage

Tidspunkt Indhold Påklædning Sted Instruktører
28/01-2005
kl. 19:30
Generalforsamling - alle Udgangsuniform Brandstation Bestyrelsen
04/02-2005
kl. 18:30
Nytårsparole - alle Udgangsuniform
m/ medaljer
Brandstation
Afgang til Vester Sottrup
-
05/02-2005
kl. 14:00
Fastelavnsfest - alle Udgangsuniform
m/ vindjakke
Brandstation Festudvalg
Mandag
21/02-2005
kl.19:00
Teori/Praktik:
Automobilsprøjtens aggregater +
Materialelære
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 11
BBB, LL, OC
Tirsdag
08/03-2005
kl.19:00
Teori/Praktik:
Øvrige beredskaber +
følgeskadebekæmpelse 
Indsatsdragt Brandstation
(Haderslev?)
Øvelse 1
JER, CTF, TA
Mandag
04/04-2005
kl.19:00
Teori/Praktik:
Fastklemte og indespærrede i transportmidler
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 10
JM
, BP, SEO
06/04-2005
kl. 18:00
Fyrværkeribranden i Seest Udgangsuniform Brandstation
afg. Rødekro
BBB
Tirsdag
19/04-2005
kl.19:00
Teori/Praktik:
Indsatstaktik ved redningsindsatser.
Bårehold
.
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 2 +
Øvelse 5
BBB, KSF, HM, JMU
02/05-2005
kl.18:00
Støttekort -  ALLE! Udgangsuniform m/ vindjakke Brandstation SOE
09/05-2005
kl.18:00
Støttekort -  ALLE! Udgangsuniform m/ vindjakke Brandstation SOE
Tirsdag
24/05-2005
kl.19:00
Teori/Praktik:
Transportmidlers opbygning.
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 3
HO, TBK, HS, HP
Lørdag
04/06-2005
Kredsstævne Udgangsuniform Augustenborg JM, LL, (FA)
+ Flag
Søndag
05/06-2005
Sønderjydske brandværnsmarch Indsatsdragt Brandstation kører til Toftlund SOE
??/0?-2005
kl.??:??
Alarmering Indsatsdragt Brandstation Øvelse 2 +
Øvelse 5
BBBKSF, HM, JMU
Tirsdag
28/06-2005
kl.19:00
Praktik:
Tøndesprængning!
Skydning
Sommerafslutning
Indsatsdragt Brandstation JM, GM, ML
EHS
Festudvalg
Mandag
08/08-2005
kl.19:00
Praktik:
Lokalt tilrettelagt øvelse.
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 7
HO, 
KSFKK, SK
21/08-2005
kl. 10:00
Familiemarch Brandværns T-shirts Brandstationen Festudvalg
Tirsdag
23/08-2005
kl. 19:00
Praktik:
Brand - overraskelse.
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 6 +
(Øvelse 9)
EC, (JER), BLP, VS
Mandag
05/09-2005
kl. 19:00
Teori/Praktik:
Skumrør + 
kroppens varmeregulering - røgdyk /førstehjælp.
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 12
BBB, FA, RJ
Lørdag
17/09-2005
Sønderjysk Stævne Udgangsuniform Toftlund KSF, RJ, (ML)
+ Flag
Tirsdag
20/09-2005
kl. 19:00
Teori/Praktik:
Førstehjælp vedligeholdelse
"Håndtering af tilskadekomne"
Civil Brandstation Øvelse 8
SOE
, Ekstern
Tirsdag
11/10-2005
kl. 19:00
Teori - røgdykkere:
Grundlag for kommende røgdykkerøvelse i Tinglev.
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 4 og Øvelse 9
JER, AM
Lørdag
15/10-2005
kl. 06:45
Praktik - røgdykkere:
Røgdykkerøvelse VII / 
Brandhusøvelse overtryksventilation.
Indsatsdragt Brandstation - kører til Tinglev Øvelse 4 og Øvelse 9
JER, AM, HM
Tirsdag
08/11-2005
kl. 19:00
Virksomhedsbesøg: - alle
(Nærmere kommer senere)
Civil Brandstation JM, ??
Mandag
05/12-2004
kl. 19:00
Juleafslutning - alle Udgangsuniform Brandstation Festudvalg

alle : Betyder at det er for både aktive og æresmedlemmer.

Bemærk:

·         Nogle øvelser er på tirsdage – vær sikker på du får noteret rigtigt!

·         Alle, der ikke kan komme til en øvelse, skal melde afbud til øvelsesplanlæggeren – evt. til en anden i bestyrelsen, hvis du ikke kan komme i kontakt med ham.

·         Du skal arrangere mindst én øvelse – check hvilken og at du kan den dag. Hvis du nu eller senere finder ud af at du er forhindret, skal du straks tage fat i din øvelsesplanlægger (skrevet med fed), så I sammen finder en løsning – f.eks. at du har fundet en der kan klare din del af opgaven.

·         Du kan finde detaljer om det forventede indhold for hver øvelse, ved at følge linkene i højre kolonne. Så skal vi hilse fra vores nye mand Jan-Erik, der er instruktør på beredskabscenteret i Tinglev til daglig, og sige at du gerne må kontakte ham for at få inspiration til planlægningen.