Planlagte øvelser og aktiviteter 2006                  Sidste opdateret: 06.12.30                        Tilbage

Tidspunkt Indhold Påklædning Sted Instruktører
27/01-2006
kl. 19:30
Generalforsamling - alle Udgangsuniform Brandstation Bestyrelsen
Mandag
20/02-2006
kl.19:00
Ekstraordinær generalforsamling

Teori/Praktik:
Lokalt tilrettelagt øvelse
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 12
HO, SK, OC
Fredag
24/02-2006
kl. 19:00
Nytårsparole - alle Udgangsuniform
m/ medaljer
Brandstation Festudvalg
Lørdag
25/02-2006
kl. 14:00
Fastelavnsfest - alle Udgangsuniform
m/ vindjakke
Brandstation Festudvalg
Tirsdag
14/03-2006
kl.19:00
Teori/Praktik:
Materialelære og 
Øvelse af Radio-brug
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 12
KSF, JMU, HS
Ekstern
Mandag
03/04-2006
18:30
Generalforsamling i Sønderborg kreds Udgangsuniform Brandstation Kører til Nordborg JM, KSF
Tirsdag
04/04-2006
kl.19:00
Teori/Praktik:
Sikring ved arbejde i højder
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 1
JM
, BP, EHS
Lørdag
22/04-2006
kl.09:30
Teori/Praktik:
Jording af køreledninger
.
Indsatsdragt Brandstation
Afgang til Sønderborg
JM 
Bane Danmark
Mandag
01/05-2006
kl.18:00
Støttekort -  ALLE! Udgangsuniform
m/ vindjakke
Brandstation SOE
Mandag
08/05-2006
kl.18:00
Støttekort -  ALLE! Udgangsuniform
m/ vindjakke
Brandstation SOE
Lørdag
27/05-2006
Kredsstævne Udgangsuniform Svenstrup LL, JMU 
+ Flag
Tirsdag
30/05-2006
kl.19:00
Teori/Praktik:
Opsamlingsmateriel
+ brug af radio
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 3
HM, LL, GM
Mandag
12/06-2006
kl.19:00
Teori/Praktik:
Farlige stoffer på landjorden.
+ brug af radio
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 4
BBB, AM, KK
Tirsdag
27/06-2006
kl.19:00
Praktik:
Tøndesprængning!
Skydning
Sommerafslutning
Indsatsdragt Brandstation HO, TBK
EHS
Festudvalg
- - -

Sommerferie

- - -  - - - - - -
Mandag
07/08-2006
kl.19:00
Praktik:
Fastklemte i bygninger og produktionsanlæg 1
+ brug af radio
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 8
JM, CTF, VS
Søndag
13/08-2006
kl. 07:30
Sønderjydske brandværnsmarch Indsatsdragt Brandstation kører til Rødekro SOE
Søndag
20/08-2006
kl. 10:00
Familiemarch Brandværns T-shirts Brandstationen Festudvalg
Tirsdag
29/08-2006
kl. 19:00
Praktik:
Fastklemte i bygninger og produktionsanlæg 2
+ brug af radio
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 9 
KSF, FA, RJ
Lørdag
09/09-2006
Sønderjysk Stævne Udgangsuniform Bovrup HO, BP, JM 
+ Flag
Mandag
18/09-2006
kl. 19:00
Teori/Praktik:
Ulykke/brand i transportmidler
+ brug af radio
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 7
BBB, EC, ML
Mandag
02/10-2006
kl. 19:00
Teori - røgdykkere 
(alle aktive er velkommen):
Røgdykkerøvelse VIII / 
Taktisk brandventilation.
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 2 og Øvelse 11
JER, BLP
Lørdag
07/10-2006
kl. 06:45
Praktik - røgdykkere
(alle aktive er velkommen):
Røgdykkerøvelse VIII / 
Taktisk brandventilation.
Indsatsdragt Brandstation - kører til Tinglev Øvelse 2 og Øvelse 11
JER, BLP
Tirsdag
24/10-2006
kl. 19:00
Teori/Praktik:
Vedligeholdelseskursus i
"Håndtering af tilskadekomne"
Civil Brandstation Øvelse 10
SOE
, Ekstern
Mandag
06/11-2006
kl. 19:00
Virksomhedsbesøg: - alle
(Nærmere kommer senere)
Civil Brandstation JM
Tirsdag
21/11-2006
kl. 19:00
Besøg af Beredskabschefen for den nye Sønderborg Storkommune - alle Civil Brandstation JM
Mandag
04/12-2006
Juleafslutning - AFLYST Udgangsuniform Brandstation Festudvalg
Lørdag
30/12-2006
kl. 12:00
Nytårsspisning - alle Udgangsuniform
m/ vindjakke
Brandstation JM

alle : Betyder at det er for både aktive og æresmedlemmer.

BEMÆRK:

·         Nogle øvelser er på tirsdage eller lørdage – vær sikker på du får noteret rigtigt i din kalender!

·         Alle, der ikke kan komme til en øvelse, skal melde afbud til øvelsesplanlæggeren – evt. til en anden i bestyrelsen, hvis du ikke kan komme i kontakt med ham.

·         Næsten alle skal arrangere mindst én øvelse – check hvilken og at du kan den dag. Hvis du nu eller senere finder ud af at du er forhindret, skal du straks tage fat i din øvelsesplanlægger (skrevet med fed), så I sammen finder en løsning – f.eks. at du har fundet en der kan klare din del af opgaven.

·         Du kan finde detaljer om det forventede indhold for hver øvelse, ved at følge linkene i højre kolonne. Desuden har vi på stationen ekstra materiale, der kan støtte undervisningen i form af video-sekvenser, præsentationer o.a. Så er du jo altid velkommen til at bede om input, f.eks. fra bestyrelsen eller fra Jan-Erik, der er instruktør på beredskabscenteret i Tinglev til daglig.