< Ovelse2007

Planlagte øvelser og aktiviteter 2007                  Sidste opdateret: 07.11.21                        Tilbage

Tidspunkt Indhold Instruk. Påklædning Sted
26/01-2007
kl. 19:30
Generalforsamling - alle   Udgangsuniform Brandstationen
Lørdag
13/01-2007
kl. 10:30
Nytårsparole - alle Festudvalg Udgangsuniform
m/ medaljer
Brandstation -> Hallen i V.Sottrup
Lørdag
10/02-2007
kl. 16:30
Besøg af Borgmesteren - alle Bestyrelsen Brandværns T-shirts Brandstation
Lørdag
17/02-2007
kl. 14:00
Fastelavnsfest - alle Festudvalg Udgangsuniform
m/ vindjakke
Brandstation
Mandag
19/02-2007
kl.19:00
Trin 1 
Opbygning af skadested. Informationssystem
Øvelse med trin 1
BBB,
SK, OC
Indsatsdragt Brandstation
Førstehjælp vedligehold:
Repetition og praktiske øvelser
AM+JER
BP, HP
Lørdag
10/03-2007
kl.09:00
Vedligeholdelsesuddannelse - 
kun for holdledere
JER   Brandstation
Mandag
12/03-2007
kl.19:00
Førstehjælp vedligehold:
Repetition og praktiske øvelser
AM+JER
BP, HP
Indsatsdragt Brandstation
Trin 1 
Opbygning af skadested. Informationssystem
Øvelse med trin 1
BBB,
SK, OC
Mandag
26/03-2007
kl.19:00
Udlægninger B/C og skum opstilling af bærbar pumpe (Med Vester Sottrup) LK
HL
Indsatsdragt Brandstation
Brandforløb og overtændinger ventilation, teori (Med Vester Sottrup) JER, 
LL
Onsdag
04/04-2007
kl. 18:30
Besøg på slagteriet - se alt det nye byggeri. Kaffe og brød på stationen bagefter - alle med påhæng RJ, 
TBK, JM
Praktisk civilt tøj Brandstationen
->
Slagteriet
Torsdag
12/04-2007
kl.19:00
Brandforløb og overtændinger ventilation, teori (Med Vester Sottrup) JER, 
LL
Indsatsdragt Brandstation
Udlægninger B/C og skum opstilling af bærbar pumpe (Med Vester Sottrup) LK
HL
?? Teori/Praktik:
Jording af køreledninger
.
JM 
Bane Danmark
Indsatsdragt Brandstation
Afgang til Sønderborg
Mandag
30/04-2007
kl.18:00
Støttekort -  ALLE! AM Udgangsuniform
m/ vindjakke
Brandstation
Mandag
07/05-2007
kl.18:00
Støttekort -  ALLE! AM Udgangsuniform
m/ vindjakke
Brandstation
mandag
14/05-2007
kl.19:00
De-briefing om brand på slagteriet KSF Civil Brandstation
??
??/05-2007
kl.09:00
Vedligeholdelsesuddannelse - 
kun for holdledere
(Aftales i gruppen)   Brandstation
Mandag
21/05-2007
kl.19:00
Bygningsmaterialer og konstruktioner.
Besøg
HM, FA Indsatsdragt Brandstation
Røgdykkerøvelse. 
Afsøgning og ventilation
SOE, TJ, GM
Mandag
04/06-2007
kl.19:00
Røgdykkerøvelse. 
Afsøgning og ventilation
SOE, TJ, GM Indsatsdragt Brandstation
Bygningsmaterialer og konstruktioner.
Besøg
HM, FA
Mandag
25/06-2007
kl.19:00
Skydning
Sommerafslutning
HO,
EHS
Festudvalg
Indsatsdragt Brandstation
- - -

Sommerferie

- - -  - - -  
Søndag
12/08-2007
kl. 07:30
Sønderjydske brandværnsmarch AM Indsatsdragt og passende fodtøj Brandstation kører til Bolderslev
Mandag
13/08-2007
kl.19:00
Lokalt tilrettelagt øvelse sammen med Vester Sottrup JMU, 
EHS
Indsatsdragt Brandstation
Lørdag
25/08-2007
kl. ??
UFB jubilæumsfest Jubi-Festudvalg Dag: Brandværns T-shirts
Aften:
Udgangsuniform
 
Lørdag
01/09-2007
kl. ??
Sønderjysk Stævne JM, LK
+ Flag
Udgangsuniform Brandstation kører til 
Vester Sottrup
Mandag
10/09-2007
kl. 19:00
Trin I og II Opbygning af skadested Informationssystemet øvelse med Trin I og II  KSF, 
BBB
Indsatsdragt Brandstation
Førstehjælp teori og praktiske øvelser besøg af ambulance JER
Lørdag
15/09-2007
kl.09:00
Vedligeholdelsesuddannelse - 
kun for holdledere
(Aftales i gruppen)   Brandstation
Mandag
24/09-2007
kl. 19:00
Førstehjælp teori og praktiske øvelser besøg af ambulance JER Indsatsdragt Brandstation
Trin I og II Opbygning af skadested Informationssystemet øvelse med Trin I og II KSF, 
BBB
Indsatsdragt Brandstation
Mandag
08/10-2007
kl. 19:00
Røgdykkerøvelse Overtryksventilation, praktiske øvelser HO, 
VS, HS
Indsatsdragt Brandstation
Naturgas, teori og praktik faldsikring indsats mod fyrværkeri  CTF
Mandag
22/10-2007
kl. 19:00
Naturgas, teori og praktik faldsikring indsats mod fyrværkeri CTF Indsatsdragt Brandstation
Røgdykkerøvelse Overtryksventilation, praktiske øvelser HO, (JM)
VS, HS
Mandag
12/11-2007
kl. 19:00
Virksomhedsbesøg - alle
Detaljer kommer senere
EC, ?? Udgangsuniform
m/ vindjakke
Brandstation
kører til ??
Lørdag
17/11-2007
kl.09:00
Vedligeholdelsesuddannelse - ODIN
kun for holdledere
KSF Civil Brandstation
Fredag
23/11-2007
kl. 18:30
Ullerup Frivillige Brandværn 75 år
Fest
alle
Festudvalg Udgangsuniform Brandstation
Lørdag
24/11-2007
kl. 09:00
Ullerup Frivillige Brandværn 75 år
Åbent hus
alle
Festudvalg Udgangsuniform Brandstation
Mandag
03/12-2007
Juleafslutning - AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST
Søndag
30/12-2007
kl. 12:00
Nytårsspisning - alle JM Udgangsuniform
m/ vindjakke
Brandstation

alle : Betyder at det er for både aktive og æresmedlemmer.

BEMÆRK:

·         Én øvelser er på en torsdag - for holdledere også lørdage – vær sikker på du får noteret rigtigt i din kalender!

·         Alle, der ikke kan komme til en øvelse, skal melde afbud til øvelsesplanlæggeren (skrevet med fed) – evt. til en anden i bestyrelsen, hvis du ikke kan komme i kontakt med ham.

·         Næsten alle skal arrangere mindst én øvelse – check hvilken og at du kan den dag. Hvis du nu eller senere finder ud af at du er forhindret, skal du straks tage fat i din øvelsesplanlægger (skrevet med fed), så I sammen finder en løsning – f.eks. at du har fundet en der kan klare din del af opgaven.

·         Du kan finde detaljer om det forventede indhold for hver øvelse, ved at følge linkene i højre kolonne. Desuden har vi på stationen ekstra materiale, der kan støtte undervisningen i form af video-sekvenser, præsentationer o.a. Så er du jo altid velkommen til at bede om input, f.eks. fra bestyrelsen eller fra Jan-Erik, der er instruktør på beredskabscenteret i Tinglev til daglig.