Planlagte øvelser og aktiviteter 2009                  Sidste opdateret: 09.12.25                        Tilbagee

Se holdinddeling her               Bemærk: #) ved hver øvelse referer til øvelsesnr. se detaljer hér

Tidspunkt Hold 1 Hold 2

Sted

Lørdag
10/01
kl. 11:30

Nytårsparole - alle
Påkl.: Udgangsuniform m/ medaljer  Inst.: JM / B&R

Brandstation -> Broager hallen
Fredag 30/01 
kl. 19:30
Generalforsamling - alle
Påkl.: Udgangsuniform m/ medaljer  Inst.: Bestyrelsen
Brandstation
Mandag
16/02
kl. 19:00

1) Alle pladser ved B/C udlægning
Udvendig ophaling. Skumudlægning B/C udlægning med 2. og 3. rør
Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: SOE, MS

2) Brandmandens opgaver ved frigørelse af fastklemte

Påkl.: Praktisk  Inst.: LK, TJ

Brandstation
Lørdag
21/02
kl. 14:00
Fastelavnsfest - alle
Påkl.: Udgangsuniform m/ vindjakke   Inst.: Festudvalget
Brandstation
Mandag
02/03
kl. 19:00

2) Brandmandens opgaver ved frigørelse af fastklemte

Påkl.: Praktisk  Inst.: LK, TJ

1) Alle pladser ved B/C udlægning
Udvendig ophaling. Skumudlægning B/C udlægning med 2. og 3. rør
Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: SOE, MS

Brandstation
Lørdag
14/03
kl. 09:00

Holdleder vedligeholdelsesuddannelse - Kun holdledere
Indhold senere
Påkl.: Praktisk  Inst.: ?senere?

Brandstation
Mandag
16/03
kl. 19:00

3) Akutte uheld med farlige stoffer

Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: HM, SJ

9) Lokalt tilrettelagt øvelse

Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: VS, LL

Brandstation
Mandag
30/03
kl. 19:00

9) Lokalt tilrettelagt øvelse

Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: VS, LL

3) Akutte uheld med farlige stoffer

Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: HM, SJ

Brandstation
Mandag
27/04
kl. 18:00
Støttekort - alle
Påkl.: Udgangsuniform m/ vindjakke  Inst.: Kasserer 
Brandstation
Mandag
04/05
kl. 18:00
Støttekort - alle
Påkl.: Udgangsuniform m/ vindjakke  Inst.: Kasserer
Brandstation
Mandag
18/05
kl. 19:00

5) Ilt- og sugeudstyr (Lektion 3 i Håndtering af tilskadekomne)

Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: FA, SK

10) Lokalt tilrettelagt øvelse


Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: RJ, ML

Brandstation
Lørdag
30/05
kl. 09:00
Holdleder vedligeholdelsesuddannelse - Kun holdledere
Indhold senere
Påkl.: Praktisk  Inst.: ?senere?
Brandstation
Mandag
08/06
kl. 19:00

10) Lokalt tilrettelagt øvelse


Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: RJ, ML

5) Ilt- og sugeudstyr (Lektion 3 i Håndtering af tilskadekomne)

Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: FA, SK

Brandstation
Fredag
12/06-2009
kl. 17:30
Jording af køreledninger A) - MØDEPLIGT til enten A), B) eller C)
Starter på Sønderborg Brand & Redning kl. 18:00 til 20:00
Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: JM / Bane Danmark
Brandstation ->
Sønderborg 
B&R
Lørdag
13/06-2009
kl. 8:30
Jording af køreledninger B) - MØDEPLIGT til enten A), B) eller C)
Starter på Sønderborg Brand & Redning kl. 9:00 til 11:00
Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: JM / Bane Danmark
Brandstation ->
Sønderborg B&R
Lørdag
13/06-2009
kl. 10:00
Jording af køreledninger C) - MØDEPLIGT til enten A), B) eller C)
Starter på Sønderborg Brand & Redning kl. 10:30 til 12:30
Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: JM / Bane Danmark
Brandstation ->
Sønderborg B&R
Mandag
22/06
kl. 19:00
Sommerafslutning og ...
Skydning (hold 1 starter)

Påkl.: Praktisk  Inst.: HS, EHS
Brandstation

- - -   Sommerferie   - - -
 
Tidspunkt Hold 1 Hold 2

Sted

Mandag
10/08
kl. 19:00

4) Røgdykkerøvelse


Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: EC, MS

6) Bårebetjening og bårers anvendelse (Lektion 9 i Håndtering af tilskadekomne)
Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: JMU, SC

Brandstation

Søndag
16/08-2008
kl. 09:00

Familiemarch - alle med familie
Påkl.: T-Shirts  Inst.: Festudvalg

Brandstation

Søndag
xx/08
kl. 07:00

Brandværnsmarch - alle
Påkl.: Indsatsdragt og T-Shirts  Inst.: (AM)
Brandstation ->
??

Mandag
24/08
kl. 19:00

6) Bårebetjening og bårers anvendelse (Lektion 9 i Håndtering af tilskadekomne)
Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: JMU, SC

4) Røgdykkerøvelse


Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: EC, MS 

Brandstation

Mandag
07/09
kl. 19:00

7) Silobrande

Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: CTF, SJ
11) Lokalt tilrettelagt øvelse
evt. frigørelse
Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: BP, OC
Brandstation
Lørdag
12/09
kl. 09:00
Holdleder vedligeholdelsesuddannelse - Kun holdledere
Indhold senere
Påkl.: Praktisk  Inst.: ?senere?
Brandstation

Mandag
21/09
kl. 19:00

11) Lokalt tilrettelagt øvelse
evt. frigørelse
Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: BP, OC
7) Silobrande

Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: CTF, SJ
Brandstation

Mandag
05/10
kl. 19:00

8) Sikring ved arbejde i højder

Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: BL, HO
12) Lokalt tilrettelagt øvelse

Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: HL, GM
Brandstation

Mandag
19/10
kl. 19:00

12) Lokalt tilrettelagt øvelse

Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: HL, GM
8) Sikring ved arbejde i højder

Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: (BL), HO, KSF 
Brandstation

Lørdag
31/10
kl. 07:00

Røgdykkerøvelse i brandhus - aflyst!
Røgdykning med fokus på særlige farer og overtryksventilation
Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: BB, AM
Brandstation ->
B&R brandskole

Lørdag
31/10
kl. 18:00

Komsammen med påhæng efter øvelse
Påkl.: Fri fantasi  Inst.: Festudvalg
Brandstation
Lørdag
07/11
kl. 09:00
Holdleder vedligeholdelsesuddannelse - Kun holdledere
Indhold senere
Påkl.: Praktisk  Inst.: ?senere?
Brandstation
Mandag
16/11
kl. 18:45
Virksomhedsbesøg
Påkl.: Udgangsuniform m/ vindjakke  Inst.: JM
Brandstation ->
B&R
Mandag
07/12
kl. 19:00
Juleafslutning
Påkl.: Udgangsuniform   Inst.: Festudvalget
Brandstation
Onsdag
30/12
kl. 12:00
Nytårsspisning
Påkl.: Udgangsuniform m/ vindjakke  Inst.: JM
Brandstation

alle : Betyder at det er for både aktive og æresmedlemmer.

BEMÆRK:

·         Enkelte øvelser er IKKE om mandagen – vær sikker på du får noteret rigtigt i din kalender!

·         Alle, der ikke kan komme til en øvelse, skal melde afbud til øvelsesplanlæggeren (skrevet med fed) – evt. til én i bestyrelsen, hvis du ikke kan komme i kontakt med ham.

·         Næsten alle skal arrangere mindst én øvelse – check hvilken og at du kan den dag. Hvis du nu eller senere finder ud af at du er forhindret, skal du selv straks tage fat i din øvelsesplanlægger (skrevet med fed), så I sammen finder en løsning – f.eks. at du har fundet en der kan klare din del af opgaven.

            HUSK: Vi har 2 kraftige røgkanoner - så give endelig din øvelse en gang røg!

·         Du kan finde detaljer om det forventede indhold for hver øvelse, ved at følge linkene på nummeret i hver øvelse. Så er du jo altid velkommen til at bede om input, f.eks. fra bestyrelsen, holdledere eller B&R.