Planlagte øvelser og aktiviteter 2010                   
Sidste opdateret: 10.10.25                                                                                                               Tilbage

Se holdinddeling her               Bemærk: #) ved hver øvelse referer til øvelsesnr. se detaljer hér

Tidspunkt Hold 1 Hold 2

Sted

Lørdag
09/01
kl. 11:30

Nytårsparole - alle
Påkl.: Udgangsuniform m/ medaljer  Inst.: JM / B&R

Brandstation -> Augustenborg
Fredag 29/01 
kl. 19:30
Generalforsamling - alle
Påkl.: Udgangsuniform m/ medaljer  Inst.: Bestyrelsen
Brandstation
Lørdag
13/02
kl. 14:00
Fastelavnsfest - alle
Påkl.: Udgangsuniform m/ vindjakke   Inst.: Festudvalget
Brandstation
Mandag
22/02
Ekstraordinær generalforsamling
Endelig afstemning om forslag fra generalforsamling
 
Mandag
22/02
kl. 19:00

3) Teori lektion - brandforløb og overtænding samt overtryksventilation

Påkl.: Praktisk  Inst.: CTF, HL

5) Brandmandskabets opgaver ved en B/C-udlægning.

Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: RJ, SC, HS

Brandstation
Lørdag
13/03
kl. 07:30

1) Brandmandskabets opgaver ved frigørelse af fastklemte fra et køretøj
2) Røgdykkerøvelse - opgaver i forbindelse med sporbevaring
4) Indsatsøvelse med skader af stort omfang
8b) Røgdykkerøvelse med brug af overtryksventilator

Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: Brand & Redning

Brandstation ->
Tinglev
Mandag
12/04
kl. 19:00

5) Brandmandskabets opgaver ved en B/C-udlægning.

Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: RJ, SC, HS

3) Teori lektion - brandforløb og overtænding + overtryksventilation

Påkl.: Praktisk  Inst.: CTF, HL

Brandstation
Mandag
03/05
kl. 18:00
Støttekort - alle
Påkl.: Udgangsuniform m/ vindjakke  Inst.: Kasserer 
Brandstation
Mandag
10/05
kl. 18:00
Støttekort - alle
Påkl.: Udgangsuniform m/ vindjakke  Inst.: Kasserer
Brandstation
Mandag
07/06
kl. 19:00

6) Gennemgang og betjening af materiel på kommunens køretøjer

Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: BP, GM, ML

9b) Kemikaliedykkerøvelse


Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: SOE, SJ, BLP

Brandstation
Mandag
21/06
kl. 19:00
Sommerafslutning og ...
Skydning (hold 1 starter)

Påkl.: Praktisk  Inst.: HS, EHS
Brandstation

- - -   Sommerferie   - - -
 
Tidspunkt Hold 1 Hold 2

Sted

Søndag
15/08
kl. 10:00

Familiemarch - alle med familie
Påkl.: T-Shirts  Inst.: Festudvalg

Brandstation ->
Sandbjerg

Søndag
21/08
kl. 07:00

Brandværnsmarch - alle
Påkl.: Indsatsdragt og T-Shirts  Inst.: Kasserer
Brandstation ->
Hellevad

Mandag
23/08
kl. 19:00

9b) Kemikaliedykkerøvelse


Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: SOE, SJ, BLP

6) Gennemgang og betjening af materiel på kommunens køretøjer

Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: BP, GM, ML

Brandstation

Mandag
20/09
kl. 19:00

10) Lokalt tilrettelagt øvelse - transportmidler

Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: EC, LL, TJ

11) Lokalt tilrettelagt øvelse


Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: JMU, MS, JR 

Brandstation

Mandag
11/10
kl. 19:00

11) Lokalt tilrettelagt øvelse


Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: JMU, MS, JR 
10) Lokalt tilrettelagt øvelse - transportmidler

Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: EC, LL, TJ
Brandstation
Mandag
25/10
kl. 18:30
Virksomhedsbesøg
Påkl.: Arbejdsuniform eller udgangsuniform m/ vindjakke  Inst.: LL
Brandstation ->
Falck
Lørdag
13/11
kl. 8:30
Jording af køreledninger - MØDEPLIGT 
Starter på Sønderborg Brand & Redning kl. 9:00 til 11:00
Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: JM / Bane Danmark
Brandstation ->
Sønderborg B&R
Mandag
06/12
kl. 19:00
Juleafslutning
Påkl.: Udgangsuniform   Inst.: Festudvalget
Brandstation
Torsdag
30/12
kl. 12:00
Nytårsspisning
Påkl.: Arbejdsuniform   Inst.: JM
Brandstation

Mandag
10/01
kl. 19:00

7) Lektion 10 i Håndtering af tilskadekomne


Påkl.: Indsatsdragt  Inst.: JM, Ekstern instruktør Lone
Brandstation

alle : Betyder at det er for både aktive og æresmedlemmer.

BEMÆRK:

·         Enkelte øvelser er IKKE om mandagen – vær sikker på du får noteret rigtigt i din kalender!

·         Alle, der ikke kan komme til en øvelse, skal melde afbud til øvelsesplanlæggeren (skrevet med fed) – evt. til én i bestyrelsen, hvis du ikke kan komme i kontakt med ham.

·         Næsten alle skal arrangere mindst én øvelse – check hvilken og at du kan den dag. Hvis du nu eller senere finder ud af at du er forhindret, skal du selv straks tage fat i din øvelsesplanlægger (skrevet med fed), så I sammen finder en løsning – f.eks. at du har fundet en der kan klare din del af opgaven.

            HUSK: Vi har 2 kraftige røgkanoner - så give endelig din øvelse en gang røg!

·         Du kan finde detaljer om det forventede indhold for hver øvelse, ved at følge linkene på nummeret i hver øvelse. Så er du jo altid velkommen til at bede om input, f.eks. fra bestyrelsen, holdledere eller B&R.