Øvelse 2: Materialelære og Slangeudlægninger

Mål 1:
Brandmanden skal have kendskab til:

 - hvilket materiel lovgivningen stiller krav om. 
   (Se "Bekendtgørelse om det kommunale redningsberedskabs dimensionering m.v.", bilag 1)
 - hvor dette materiel befinder sig på bilerne.

Mål-2: Brandmanden skal have forståelse for:

 - slangeudlægningens forskellige betegnelser samt de udtryk,
   der anvendes ved de forskellige udlægninger
 - benævnelsen på de 6 mand, som en sprøjte normalt er bemandet med
 - nr 1,2,3,4 og chaufførens opgave ved udlægning af højtryks- og stigrørsslange

Mål-3: Brandmanden skal kunne indgå i en gruppe på 6 mand og sammen med andre kunne:

 - udlægge højtryksslange (hjælpeslange) på kommandoen
   "Fra sprøjten højtryksslange (hjælpeslange) ud"
 - udlægge stigrørsslange på kommandoen "Fra stigrøret D(C) - slangen ud" 

Indhold: Indøvning af udlægninger:

 - Højtryksslange (HT - slange)/Hjælpeslange
 - Stigrørsslange

I forbindelse med øvelsen med højtryksslange (HT - slange)/hjælpeslange øves mulestik

FBUDD lektion 8 og 8.1.

Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2003

Ovenstående øvelsesbeskrivelse kommer fra "Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2003" og svarer til en del af "Funktionsuddannelse, BRAND". Fagplaner fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5 om uddannelsens mål og indhold.

>