Øvelse 3: Brandforløb og overtænding, teori.

Mål: Brandmanden skal have forståelse for:

 - brandens kredsløb
 - nulplanet og deraf overtrykket/undertrykket i et brandrum
 - røggassernes antændelighed, herunder såvel almindelige som energirige røggasser
 - betingelser for overtænding
 - indikationer på fede overtændinger

Indhold: Brandens kredsløb

Overtændinger

Lektionen skal gennemføres af en instruktør, der har gennemgået "Kursus i brug af overtændingscontainer". I forbindelse med gennemgang af lektionen, bør et eksplosionsskab være til rådighed.

Teorien suppleres med tur i overtændingscontaineren.

FBUDD lektion 11.

Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2003

Ovenstående øvelsesbeskrivelse kommer fra "Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2003" og svarer til en del af "Funktionsuddannelse, BRAND". Fagplaner fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5 om uddannelsens mål og indhold.

heme-->