Øvelse 4: Farlige stoffer, teori. Uheld med farlige stoffer, øvelse.

Mål-1: Brandmanden skal have forståelse for:

 - beredskabets opbygning, ledelse af indsats samt arbejdet på skadestedet

Indhold-1:

 - Beredskabet
 - Ledelsen af indsatsen
 - Arbejdet på skadestedet

Mål-2: Brandmanden skal:

 - kunne indgå i løsningen af opgaverne ved et tankvognslignende uheld med en brandfarlig væske.
 - have forståelse for udlægning og samling af flydespærringer samt absorberingsmidlers virkemåde

Indhold-2: Uheld med farlige stoffer:

 - Oplæg
 - Enkadrering
 - Øvelse
 - Evaluering
 - Pakning
 - Dække udsivende væske med skum
 - Demonstration af flydespærringer
 - Demonstration af absorberingsmidler

FBUDD lektion 12 og 14.

Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2003

Ovenstående øvelsesbeskrivelse kommer fra "Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2003" og svarer til en del af "Funktionsuddannelse, BRAND". Fagplaner fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5 om uddannelsens mål og indhold.