Øvelse 5: Lokalt tilrettelagt øvelse

Øvelsen fastlægges og gennemføres efter den uddannelsesansvarliges bestemmelse.

Det anbefales at gennemføre denne øvelse sammen med et redningsberedskab fra en nabokommune eller Beredskabskorpset.

Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2003

Ovenstående øvelsesbeskrivelse kommer fra "Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2003" og svarer til en del af "Funktionsuddannelse, BRAND". Fagplaner fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5 om uddannelsens mål og indhold.

ont>