Øvelse 6: Særlige farer. Pumpelære.

Mål-1: Brandmanden skal have forståelse for:

 - inddeling af trykflasker
 - forholdsregler overfor trykflasker
 - forholdsregler ved brand, hvor der er elektriske installationer

Brandmanden skal endvidere have kendskab til:

 - sikkerhedsforanstaltninger ved brandslukning, hvor der findes radioaktive stoffer

Indhold-1:

 - Trykflasker
 - Elektricitet
 - Radioaktivitet

Mål-2: Brandmanden skal have forståelse for:

 - centrifugalpumpens opbygning og virkemåde
 - begreberne højtryk/lavtryk
 - flertrinspumpens virkemåde
 - pumpens ydeevne og karakteristik

Brandmanden skal endvidere kunne:

 - betjene pumpen ved lukket seriepumpning

Indhold-2: Centrifugalpumpen:

 - Opbygning
 - Virkemåde
 - Flertrinspumpen
 - Ydeevne og karakteristik
 - Driftsforhold Påhængsbære- og automobilsprøjte
 - Seriepumpning
 - Brug af instrumenter

I forbindelse med øvelsen øves flag- og råbåndsknob.

FBUDD lektion 9 og 17.

Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2003

Ovenstående øvelsesbeskrivelse kommer fra "Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2003" og svarer til en del af "Funktionsuddannelse, BRAND". Fagplaner fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5 om uddannelsens mål og indhold.

.