Øvelse 7: Sporbevaring

Mål: Brandmanden skal have forståelse for:

 - indholdet i Beredskabslovens § 23
 - forhold på indsatsstedet, der kan hjælpe politiet med opklaring af skadeårsag og eventuel forbrydelse

Indhold:

 - Sporsøgning
 - Sporbevaring
 - Arbejdet på brandstedet

Lektionen bør gennemføres af en instruktør fra politiet - Teknisk afdeling.

FBUDD lektion 20.

Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2003

Ovenstående øvelsesbeskrivelse kommer fra "Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2003" og svarer til en del af "Funktionsuddannelse, BRAND". Fagplaner fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5 om uddannelsens mål og indhold.

e-->