Øvelse 8: Udrykningens sammensætning og arbejdet på brandstedet. Psykiske reaktioner under og efter ulykker.

Mål-1: Brandmanden skal have forståelse for:

 - de forhold, der skal iagttages under udrykningskørsel
 - principperne ved ventilation og oprydning

Indhold-1:

 - Kørsel til brandstedet
 - Ventilation
 - Oprydning

Mål-2: Brandmanden skal:

 - kunne yde psykisk førstehjælp til skadede personer, pårørende, tilskuere samt kollegaer
 - med egne ord kunne nævne nogle fysiske, psykiske intellektuelle reaktioner efter en alvorlig ulykke

Indhold-2:

 - Ulykker og katastrofers effekt på den mentale sundhed hos indsatspersonellet
 - Psykisk førstehjælp af indsatspersonellet til skadede, pårørende, tilskuere og kollegaer

FBUDD lektion 19 og 45.

Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2003

Ovenstående øvelsesbeskrivelse kommer fra "Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2003" og svarer til en del af "Funktionsuddannelse, BRAND". Fagplaner fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5 om uddannelsens mål og indhold.

--mstheme-->