Øvelse 9: Brandhusøvelse II

Mål-1: Brandmanden skal have forståelse for:

 - slukningsprincipperne på et brandsted
 - de grundliggende regler for røgdykkerarbejde

Indhold-1:

 - Indtrængning på brandstedet
 - Slukning på brandstedet
 - Grundliggende regler for røgdykkerarbejde

Mål-2: Brandmanden skal kunne klargøre og anvende trykluftsapparat samt den indlærte røgdykkerteknik ved nedennævnte øvelser:

 - Almindelig gang
 - Trapper
 - Stiger
 - Varmeprøve

Indhold-2:

 - Kontrol af påklædning
 - Klargøring af trykluftsapparat
 - Påtagning
 - Klargøring
 - Almindelig gang
 - Trapper
 - Gang i stiger
 - Arbejde i mørke
 - Flaskeskift
 - Varmeprøve
 - Udregning af luftforbrug
 - Evaluering
 - Pakning

FBUDD lektion 23 og 25.

Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2003

Ovenstående øvelsesbeskrivelse kommer fra "Retningslinier for øvelser med brandmandskabet i 2003" og svarer til en del af "Funktionsuddannelse, BRAND". Fagplaner fremgår af FBUDD, 2. del, afsnit 5 om uddannelsens mål og indhold.

.