Medlemsinfo
Alarmeringer
Arrangementer
Bliv brandmand
Bliv støttemedlem
Om UFB
 - Org. af værn
 - Org. ved brand
 - Scrapbog
 - Historien
Links
Find vej
Kontakt os
Om siderne
 
Webmaster
 
Denne side opdateret:
05.09.23

Om Ullerup Frivillige Brandværn - Scrapbogen 2005

Brand på Danish Crown i Blans

Af Søren Lintrup Silkjær7342 5115 - sls@jv.dk, (JydskeVestkysten, 21. september 2005)

BLANS: Omkring klokken 15.00 onsdag gik brandalarmen på Danish Crowns slagteri i Blans uden for Sønderborg. De frivillige brandværn fra Broager, Sønderborg og Sundeveds egne fra Ullerup og Vester Sottrup rykkede ud, og der var allerede en time efter alarmudkaldet kontrol over branden. 

Ilden opstod i forbindelse med noget reparationsarbejde på taget af slagteriets store frysehus. Til arbejdet blev der anvendt en gasbrænder, og flammerne fra den fik fat i tagkonstruktionen. Frysehuset er isoleret med flamingo. Da brandfolkene nåede frem, stod flammerne højt op over taget på frysehuset, men det lykkedes altså med en massiv slukningsindsats at få kontrol med branden. Omfanget af skaderne på frysehuset kunne ikke umiddelbart vurderes.

Bil og grøftekant brændte

Af Tage Christensen tlf. 7342 5117 - tac@jv.dk, (JydskeVestkysten, 27. april 2005)

SØNDERBORG: I forsøget på at få en bil op ad en skråning ved Bøffelkobbelkrydset natten til tirsdag blev udstødningsrøret så varmt, at græsset på grøftekanten blev antændt. Ilden bredte sig herefter til bilen, der udbrændte.

Mandskab fra Sottrup Frivillige Brandværn fra Sundeved Kommune blev sendt til stedet og gik i gang med slukningen.

Da Bøffelkobbelkrydset ligger i Sønderborg Kommune og tæt på kommunegrænsen til Sundeved Kommune, blev også Sønderborg Frivillige Brandværn alarmeret, men de returnerede uden at være kommet til indsats.

(Ullerup Frivillige Brandværn blev også alarmeret, men sendt hjem ved ankomsten)

Kørende bil brød i brand

Af Malene Lemann tlf. 73425124 mls@jv.dk, (JydskeVestkysten, 3. feb. 2005)

SUNDEVED: Både politi og Sottrup frivillige Brandværn rykkede ud, da der onsdag ved 17.30-tiden kom en melding om en bil i brand. 

Uheldet var sket på Amtsvejen ved Nybøl, men det var heldigvis ikke værre, end at bilen slap med små skader. Branden opstod ved udstødningen.

(Ullerup Frivillige Brandværn blev også alarmeret, men sendt hjem ved ankomsten)

Mathiesen afløser Matthiesen

Af Malene Lemann tlf. 73425124 mls@jv.dk, (JydskeVestkysten, 4. feb. 2005)

KAPTAJNSKIFTE: Jørn Mathiesen blev enstemmigt valgt til ny brandkaptajn i Ullerup.

ULLERUP: Det frivillige brandværn i Ullerup går det nye år i møde med en ny kaptajn i spidsen. Det er værnets tidligere næstkommanderende Jørn Mathiesen. Han afløser Helge Matthiesen, der lige fra begyndelsen bebudede, at han kun ville være kaptajn i en enkelt periode.

Jørn Mathiesen er ikke helt uvant med at være chef. Sidste år etablerede klejnsmeden sin egen virksomhed J.M. Maskinfabrik op i H.N.H Andersens tidligere værksted på Moltkeshøj i Ullerup. Den nye brandkaptajn får også en ny næstkommanderende. Det er Kurt S. Frederichsen, der er tidligere bestyrelsesmedlem. Hans post overtages of Bruno Bo Bonde. Alle tre blev valgt uden modkandidater.

To lader nedbrændte 

Ullerup frivillige Brandværn tæller i øjeblikket 29 aktive. De havde i 2004 30 udrykninger, hvoraf lidt mere end halvdelen var til brande. Sidste år bød på tre store brande. Det gik ud over to lader en på Nørremøllevej og en på Nydamvej samt et parcelhus på Midtløkke.

Brandværnet overholdt både udrykningstider og bemanding på køretøjer ved samtlige 30 udrykninger. Til gengæld kneb det med at få en holdleder med hver gang. Det problem skulle dog være løst i fremtiden, da værnet har fået to nye holdledere.

Den nye kaptajn Jørn Mathiesen har ikke langt til brandstationen i Ullerup fra sit firma på Moltkeshøj. FOTO:ULRIK PEDERSEN

 

 

ULLERUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN
6400  Sønderborg