Medlemsinfo
Alarmeringer
Arrangementer
Bliv brandmand
Bliv støttemedlem
Om UFB
 - Org. af værn
 - Org. ved brand
 - Scrapbog
 - Historien
Links
Find vej
Kontakt os
Om siderne
 
Webmaster
 
Denne side opdateret:
06.12.21

Om Ullerup Frivillige Brandværn - Scrapbogen 2006

To gravide involveret i voldsom trafikulykke

(Af Henriette Pilegaard, tlf. 7342 5125 - hpi@jv.dk, JyskeVestkysten 19. december 2006)Fire ambulancer kørte fire kvinder på skadestuen efter den voldsomme trafikulykke. Foto: Claus Thorsted.

SUNDEVED: Fire kvinder blev kørt til skadestuen i hver sin ambulance efter et trafikuheld, der skete mandag kl. 17.26 ved 13,6 kilometerstenen på Aabenraa-vejen mellem Ullerup og Bovrup.

En kvinde, der holdt for at svinge til venstre ad Bojskovvej, blev påkørt bagfra af en varebil. Derefter røg hun over i den modsatte vejbane, hvor hun blev ramt af en modkørende.

Her blev bilen skubbet tilbage i sporet mod Aabenraa og blev ramt af en tredje bil.

Blandt de fire kvinder, der kom på skadestuen, var to gravide. Den ene var en 25-årig kvinde fra Tilst og den anden en 33-årig fra Aabenraa

Vagthavende ved Sønderborg Politi oplyser her til morgen, at ingen af de involverede kom alvorligt til skade ved ulykken.

(Ullerup Frivillige Brandværn blev tilkaldt da der var risiko for at biler ville bryde i brand)

 

En rigtig varm og røgfyldt øvelse

(Af Jan Mulvad og Kurt S. Frederichsen, Ullerup, 22. oktober 2006)

En lørdag morgen kl. 6:45, mødes de frivillige røgdykkere helt frivilligt. Vi skal bruge 4-5 timer i Tinglevs øvelsesby, for at træne i at ventilere et røgfyldt hus på den rigtige måde og kunne styre ilden i et VARMT rum!

Mødt til morgenbrød og det ER frivilligt - men det er vist ikke gået op for alle de er kommet op! :-)

Vel ankommet til Tinglev - hver mand montere sit eget udstyr og sikrer det er iorden!

Første øvelse er ventilering af en bygning - hér er det ikke så varmt, selv om det er halm-baller der sættes ild til. De ryger rigtig godt - man kan ikke se mere end 20-40 cm frem - og det er ikke overdrevet!

Se bare hér - kun lige indenfor døren og man kan næsten ikke se ham. Inden i den mørke bygning er det HELT tæt!

Så er vi klar - forskellige måder at åbne døre og vinduer - samt hvornår og hvordan man sætter blæseren til døråbningerne afprøves. Det er godt nok effektivt, når det bliver gjort rigtig.

Så er vi klar til den anden øvelse - nu skal det være RIGTIG varmt, så vi kan træne håndtering af flammerne inde i en brændende bygning. Det gør vi i en overtændingscontainer, der dækkes med spånplader i den ene ende.

Der er lidt ventetid, medens ilden får fat og varmen breder sig...

Men det bliver hurtigt rigtig varmt - og tilgangen af luft styres, så vi kan studere hvordan ilden opfører sig. Hér får den varme røg lov til at fylde rummet op - nu er der flere hundrede grader i rummet og fyldt med brandbare røggasser!

Så nu kan vi komme til at øve os!

Udenfor kan man se hvordan røgen vælter ud - og der er frisk luft og vand klar! Vand har man brug for efter en omgang i varmen - det sveder man af!

Til sidst skal vi lige øve et "svirp", der er en effektiv måde at dæmpe selv vilde flammehav på. De følgende 3 billeder er taget indenfor få sekunder:

   Klar!

  Svirp!

  Slukket!

Ud i "kulden" igen - man kommer godt nok til at svede af det!

Til til at slappe af med en kop kaffe eller sodavand...
...og så er det kun at sige tak til vores instruktør Jan-Erik for en rigtig god øvelse!

Kemikalieudslip

(Af Jan Mulvad, Ullerup, 26. september 2006)

Den 2/9 2006 lød meldingen på en større forurening i Vester Snogbæk. Ca. 600 l It-Cypermetrin skulle være løbet ud ca. 20 m fra et vandløb.

En traktor var ved at tabe sit sprøjteapperatur, hvorved en del af giften var rendt ud. Det viste sig, at der "kun" var rendt ca. 100 l ud.

Der blev gjort brug af Helge's mobiltelefon - ikke til snak- men til fotografering af indsatsen.

Billederne viser blandt andet, at der blev brugt 2 brandmænd som ballast på den ene sprøjtearm, da tanken skulle rettes på plads.

Man kan komme ud for lidt af hvert som brandmand!

 

 

 

 

 

 

 

Tryk på brandslangen

(Af Anja Bertelsen, red-sdb@budstikken.com, Lokal-Bladet Budstikken, Sønderborg, 14. juni 2006)

39 børn fra Bakkehuset SFO blev i sidste meget klogere på, hvad man skal gøre i tilfælde af brand og ikke mindst hvad man kan gøre for at mindske risikoen for brand.

Sommeren har for alvor holdt sit indtog i der sønderjyske, og det varme vejr er perfekt til vandpjaskeri. Der var imidlertid ikke derfor at Ullerup Frivillige Brandværns store tankbil i sidste uge var parkeret i skolegården ved Ullerup Skole. 
Børnene fra Bakkehuset SFO skulle nemlig have en lektion i, hvordan man forholder sig i tilfælde af brand, hvad man selv kan gøre hvis der brænder og hvordan man bedst muligt undgår at der begynder at brænde. 

Ungerne lytter interesseret...

Samlet omkring bålstedet i haven lyttede børnene opmærksomt til Bjarne, Lars og Johannes fra henholdsvis Ullerup og Vester Sottrup Frivillige Brandværn, der både kunne fortælle historier om virkelige hændelser og forklare, hvordan man bedst slukker ild. 
Børnenes spørgelyst var stor, og brandfolkene gjorde hvad der stod i deres magt for at bringe det til tider komplicerede og omfangsrige emne ned på et niveau, så alle kunne forstå, hvad der blev sagt. 
Der blev gjort store øjne, da Bjarne trak i den store brandmandsdragt. "Er den ikke varm at have på?" lød spørgsmålet fra børnene. Og jo den var varm at have på i sommervejret, men når man bevæger sig rundt i nærheden af en brand er der endnu varmere, og så hjælper dragten med at beskytte brandfolkene mod flammerne. 

Der er tryk på slangen!

Oven på al teorien fik børnene lov til at prøve kræfter med en lille del af det arbejde, som brandfolkene udfører, nemlig at holde brandslangen. Og det var faktisk ikke så nemt endda, for vandet kommer med et ordentligt tryk, så der skulle to børn til at holde.
Men det var sjovt, og børnene i Bakkehuset er nu meget klogere på, hvad de skal gøre, hvis det pludselig brænder - vigtigst er nok at huske på de tre tal 1 - 1 - 2, som skal tastes på telefonen, hvis det virkelig er alvor. Så kommer brandfolkene nemlig indenfor ganske kort tid, og de skal nok sørge for at slukke ilden.

 

27 nye brandmænd

(Sønderborg Ugeavis, 4. januar 2006)

Branduddannelsescenter Sønderborg Kreds har netop afsluttet uddannelse og eksamination af et stort hold nye brandmænd. Sønderborgområdet har dermed fået yderligere 27 brandmænd, der har gennemgået og bestået den meget krævende uddannelse, "Funktionsuddannelse Indsats", på 148 timer.

Formålet med Funktionsuddannelse Indsats er at give den enkelte brandmand den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder til at kunne fungere selvstændigt på et slukningstog i redningsberedskabet.

De nye brandmænd er, stående i øverste række fra ventre: Karsten Meier fra Hørup, Alex Mogensen-Christensen fra Egen, Bernt Christensen fra Havnbjerg, Thomas Leimand fra Tandslet, Stephen J. Rackley fra Sønderborg, Michael Asmussen fra Svenstrup, Benny Lau-Petersen fra Asserballe, Søren Peter Jensen fra Nordborg, Thomas Asmussen fra Egernsund, Allan Hønholt Jensen fra Broager.

I midterste række fra venstre: Søren Kring fra Ullerup, Jan Mulvad fra Ullerup, Helge Kock fra Svenstrup, Kim Nielsen fra Egernsund, Lars Petersen fra Lysabild, Michael Lauridsen fra Egernsund, Henning Frost fra Stevning, Stephan Schmidt fra Bro, Toni Bohn fra Havnbjerg.

I forreste række fra venstre: Finn Andersen fra Ullerup, Jan Lorenzen fra Lysabild, Karsten Wind fra Sønderborg, BUCS uddannelsesleder Ole Olsen, Lars Lorenzen fra Egen, Christian Brodersen fra Egernsund, Michel Elneff fra Lysabild.

På billedet mangler Benny Pedersen fra Ullerup og John Holm Petersen fra Egen.

ULLERUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN
6400  Sønderborg