Medlemsinfo
Alarmeringer
Arrangementer
Bliv brandmand
Bliv støttemedlem
Om UFB
 - Org. af værn
 - Org. ved brand
 - Scrapbog
 - Historien
Links
Find vej
Kontakt os
Om siderne
 
Webmaster
 
Denne side opdateret:
01.10.02

Om Ullerup Frivillige Brandværn - Scrapbogen 1992

60 Års jubilæum, Brandværnsmarch og ny tankvogn

60 værn gik med

Brandværnsmarch gik fint for Ullerup-værnet.

ULLERUP: Den 3. sønderjyske brandværnsmarch, der blev afviklet i Ullerup i går, samlede 560 brandfolk, og der var faktisk hold med fra hele 60 forskellige værn. Flest fra det sønderjyske område, men der var også folk længere oppe fra i Jylland, eksempelvis Skanderborg, Holstebro og Odder, ligesom der var mange fra Sydslesvig. Brandfolkene var i god form. Der blev ikke brug for samarittervognen, som var til stede i nødstilfælde, men til gengæld var der god brug for CF Gråstens madkundskaber. Der var masser af sult at stille, da de mange brandfolk havde gået marchens 10 km. Menuen stod på gullash og kartoffelmos. Selv om der altså var mange brandfolk i Ullerup, og dermed færre rundt om i Sønderjylland, og hvor de ellers kom fra, var der ingen risiko for, at der ikke kunne sættes ind i tilfælde af brand. Fra Rødekro kom der eksempelvis 16 mand men værnet tæller i alt 40, så der var altså mange folk hjemme, ligesom alle værn kan hente hjælp i naboværnene, hvis der opstår store brande. Så vidt vides var værnene forskånet for de store udrykninger under brandværnsmarchen, der blev holdt i Ullerup som et led i markeringen værnets 60 års jubilæum den 22. november i år. Flere end de 560 brandfolk i går har i øvrigt gået ruten fra Bakkensbro Skole til Avnbøl, Bojskov, Avnbøl Sned og tilbage til skolen. Den blev prøvegået som familietur for Ullerup-værnet sidste søndag, hvor 60 deltog. mik


560 brandfolk fra 60 værn gik til den i går i Ullerup. De var nemlig på march, og humøret var i top. (Foto: Karin Riggelsen)

Ullerup friv. Brandværn 60 år - en status af SundevedPosten

Ullerup friv. Brandværn har i øjeblikket 28 aktive brandfolk, hvoraf de 15 er uddannede røgdykkere. I mange år var det sådan, at det kun var mandlige beboere i Ullerup, der kunne blive aktivt medlem of værnet, men i 1988 blev der foretaget en vedtægtsændring, så der også kunne optages medlemmer udenfor Ullerup. Da værnets automobilsprøjte var af ældre dato, begyndte Statens Bilinspektion at røre på sig i 1980 med en meddelelse om, at der snart skulle skaffes en afløser. Da der skulle anskaffes en vogn, der skulle leve op til de krav, man i dag stiller til en automobilsprøjte, og som samtidigt skulle holde i mindst 25 år, besluttede man sig for en vogn, som Tinglev brandværn havde fået i 1980. Vognen blev opbygget på Tinglev Karosserifabrik og overdraget værnet i sommeren 1982. I sommeren 1992 fik værnet overdraget en ny tankvogn. Tankvognen, der var indkøbt hos Kløvermælk i Esbjerg i februar, er sat i stand af brandfolkene selv, og det har taget ca. 700 frivillige timer at nå så langt. Det er nødvendigt, på grund af de mange nedlagte branddamme, at medbringe vand til slukning, og med den nye tankvogns kapacitet på, 8.000 liter samt 2.000 liter i et andet køretøj er værnet godt dækket ind. Til sidst lidt statistik: Siden 1935 har værnet deltaget i 358 brandslukninger og det giver et gennemsnit på knap 7 pr. år.


Mandskabet foran den nye tankvogn.

ULLERUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN
6400  Sønderborg