Medlemsinfo
Alarmeringer
Arrangementer
Bliv brandmand
Bliv støttemedlem
Om UFB
 - Org. af værn
 - Org. ved brand
 - Scrapbog
 - Historien
Links
Find vej
Kontakt os
Om siderne
 
Webmaster
 
Denne side opdateret:
02.01.01

Om Ullerup Frivillige Brandværn - Scrapbogen 2001

Brandslukning i giftig røg

(Artikel i JydskeVestkysten 01/02-2001

En halv snes kostbare lystbåde blev totalskadet ved brand hos Yachtcentrum Nord i Nybøl. Branden er tilsyneladende påsat. Er opstået tre steder.

AF POUL HARTVIG

NYBØL NOR: Effektivitet og godt brandmandsarbejde. Sådan må de frivillige brandværns indsats karakteriseres ved indsatsen natten til onsdag hos Yachtcentrum Nord i Nybøl Nor.

- Det var giftig røg ad h...... til. Kunstmaterialet, som de mange lystbåde er lavet af, giver denne giftige røg, så vi måtte arbejde med åndedrætsværn, siger vicebrandinspektør John Petersen, mens han kiggede ind i en af de store haller, hvor branden havde hærget. Nu var ilden slukket, og kun de synlige spor, masser af vand på gulvene, mere eller mindre brændte lystfartøjer og brandhærgede vægge og tag var at se.

Er påsat

- De foreløbige undersøgelser tyder helt klart på, at der er tale om en påsat brand. Der er nemlig tre arnesteder for ilden. Vi fortsætter nu de tekniske undersøgelser de kommende dage, siger kriminalkommissær Erik Schwartz, Sønderborg.

Kriminalpolitiets undersøgelser fortsætter nu ad to spor: Den ene med brandårsagen, den anden med at finde en gerningsmand.

Kriminalkommissæren anslår, at der er brændt både for måske omkring de 15 millioner kroner. Dertil kommer skaderne på bygningerne.

- Vi sendte fem røgdykkerhold hver på to mand ind i de brændende bygninger fra tre sider, så vi kunne slukke indefra. En slags knibtangsbevægelse, fortæller vicebrandinspektør John Petersen.

Branden blev opdaget omkring klokken to af en forbipasserende, der herefter slog alarm hos viceværten på Yachtcentrum Nord. Alarmeringen kom omkring klokken 02.15.

Omkring 40 brandmænd fra værnene i Broager, Egernsund og Skelde var inddraget i slukningen. Desuden stillede værnene i Ullerup og Vester Sottrup med tankvogne og Sønderborg med sin stigevogn. Efter tre-fire timer var ilden slukket.

Ild i lystbåde af kunstfiber er en betænkelig sag, fordi den kan give giftig røg. Her er der gang i den sidste slukning i de totalskadede både, der var opmagasinet hos Yachtcentrum Nord.

Det er hårdt at være frivillig brandmænd. Her slapper fem af dem af, da ilden var slukket efter fire timers indsats. Nu skulle de af sted på det arbejde, de lever af.

Foto: Ulrik Pedersen

 

Brand i lystbådefirma var påsat

(Artikel i JydskeVestkysten d. 01/02-2001)

En halv snes store lystbåde totalskadet ved brand hos yachtfirma ved Sønderborg. Skader ligger omkring 15 millioner kroner. Branden opstod tre steder.

AF POUL HARTVIG

Tre steder er en omfattende brand opstået natten til onsdag i lystbådefirmaet Yachtcentrum Nord i Nybøl ved Sønderborg. Det blev ret hurtigt konstateret af slukningsmandskabet, og senere på dagen i går kunne politiets teknikere konstatere det samme.

- Der er ingen tvivl om, at branden er påsat med tre forskellige arnesteder. Vore undersøgelser følger nu to strenge: Brandårsagen og gerningsmænd, siger kriminalkommissær Erik Schwartz, Sønderborg.

Branden blev opdaget omkring klokken to, og allerede fire timer senere var ilden slukket, fordi brandmandskabet ikke nøjedes med at slukke udefra, men sendte fem røgdykkerhold ind i de brændende haller for at slukke indefra.

- Det er svært at vurdere, hvor store skaderne er i kroner og øre, men jeg vil tro, at det sniger sig op omkring de 15 millioner kroner, siger souschef i firmaet, Jørgen Maack, der også fortæller, at der ingen økonomisk gevinst er for firmaet ved branden.

Det kan konstateres, at ti både er totalskadet, mens et par andre også har fået brand- og røgskader. Alle ti totalskadede både tilhører tyske statsborgere og ligger i den noget dyre ende af skalaen. Bådene var opmagasineret i to af tre haller, og det var i de to af hallerne, at flammerne hærgede.

Yachtcentrum Nord er under konkursbehandling ved retten i Sønderborg, men branden får næppe betydning for denne sags videre forløb. Fristen for denne konkursbehandling er på fredag klokken 12.

- Det er klart, at branden er kommet på et uheldigt tidspunkt. Spørgsmålet er, om den hindrer, at der kan tjenes penge i firmaet i den kommende tid, hvilket er yderst vigtigt, siger advokat Ole Clausen fra Dahl, Koch og Boll i Kolding, der er beskikket som tilsyn under sagen.

Omkring 40 brandmænd var i aktion ved branden i de mange lystbåde. Der udviklede sig giftig røg under branden, så i begyndelsen måtte brandmændene arbejde med åndedrætsværn. Skaderne løber op i omkring 15 millioner kroner.

Foto: Ulrik Pedersen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beskidt job at skulle slukke silobrand 

(Artikel i JydskeVestkysten 28/09-2001)ULLERUP: Der var en smule ild, men mest røg, da der i går først på eftermiddagen udbrød brand hos Sundeved Andels Foderstofforretning i Ullerup.

Det betød, at brandmændene fra de to tilkaldte frivillige værn, Ullerup og Vester Sottrup, hurtigt fik ilden under kontrol, så der ikke sker afbræk i arbejdet i firmaet.

I silotoppen

Der var gået ild oppe i toppen af siloen. Der er ingen tvivl om, at det er den megen korn, som er kommet ind i forbindelse med høsten, der var årsagen til, at ilden opstod, fortæller brandkaptajn i Ullerup, Uwe Witt.

Ullerup-værnet havde seks røgdykkere i aktion under branden.

- En brand i en kornsilo er rimelig besværlig at have med at gøre, fordi mandskabet skal op ad vindeltrapper. Helt ufarligt er det normalt heller ikke, fortæller Uwe Witt.

Fik hjælp

Slukningsmandskabet fik i øvrigt god assistance af de ansatte i firmaet.

- Det var en ordentlig omgang rengøring, vi skulle i gang med for at få det brændende korn ud, fortæller Uwe Witt.

To frivillige brandværn var i aktion i går eftermiddag ved en brand hos Sundeved Andels Foderstofforretning i Ullerup. Der var udbrudt ild i toppen af den høje silo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hurtig indsats reddede teglværk fra udslettelse

Fra Brandværn og sikring, nr. 12, 2001

BROAGER: 30.08.2001 kl. 23.15. Fra alarmcentralen til Broager Frivillige Brandværn. Melding: Brand på Hans A. Petersens teglværk. Adresse: Nybølnorvej 14, Broager. Indsatsleder: Johannes Johannsen, Sundeved Kommune 5 km. Brandvæsen: Broager 3 km. Egernsund 5 km. Skelde 7 km. Vester Sottrup 5 km. Ullerup 7 km.

Da indsatslederen fik meldingen om brand på Hans A. Petersens Teglværk fra 112, anmodede han alarmcentralen om et fælleskald til de tre frivillige brandværn i Broager Kommune. 
Ved ankomst til brandstedet var ilden brudt igennem taget, og det så ud til at være en kraftig brand i produktionslokalet, hvor der bliver fremstillet mursten. 
Samtidig med ISL kom Broager Friv. Brandværn. De fik opgaven omme bag ved bygningen at begrænse brandudbredelsen til tørrekamre og den store tunnelovn. Der blev indsat to røgdykkerhold til indvendig slukning og brandhold til udvendig slukning.
ISL undersøger adgangsmuligheder for de to andre tilkaldte brandværn. Egernsund ankommer et par minutter senere. De fik besked på at holde på modsatte side af bygningen og fik samme besked som Broager. 
Sidst ankom Skelde Friv. Brandværn. De fik til opgave at begrænse brandudbredelsen på siden af bygningen med et røgdykkerhold til indvendig slukning og et brandhold til udvendig slukning. 
ISL fik melding over skadestedsradioen om mangel på vand. Han kaldte assistance fra nabokommunen, Sundeved, om to tankvogne, 1 fra V. Sottrup friv. brandværn og en fra Ullerup Friv. Brandværn. 
På det tidspunkt får Broager deres påhængspumpe skubbet ned til fjorden for vandforsyning til Broager og Skelde. De to tankvogne etablerer vandforsyning til Egernsund. 
Kl. 00.30 bliver V. Sottrups autosprøjte tilkaldt til assistance med mandskab og lysanlæg. 
Kl. 02.00 var branden under kontrol og V. Sottrup samt Ullerup blev sendt hjem med tak for god assistance. 
Kl. 03.30 blev Broager og Skelde sendt hjem, tilbage blev Egernsund til at holde brandvagt.

Særlige bemærkninger 

Af særlige bemærkninger kan nævnes, at den store tunnelovn og nogle af de andre brændeovne har naturgas som energikilde. Rørledningen gik igennem det brændende produktionslokale. Problemet blev løst ved at man hurtigt fandt frem til hovedhanen og fik lukket for gassen! Ilt? og gasflasker stod rundt omkring i de brændende bygninger. Det samme gjaldt for gaffeltrucks med aluminiums gasflasker. På et tidspunkt under branden høres der store brag: Det var flaskerne der eksploderede, samt at jerngitterspærrene styrtede sammen i bygningen på grund af den høje temperatur.

Brandens omfang 

Produktions hallen, værkstedet og lageret udbrændte totalt. Resten af teglværket blev reddet. Især på grund af hurtig indsats og godt samarbejde med de tre frivillige brandværn.

Brandårsag 

Brandårsagen er på nuværende tidspunkt ukendt, men politiets tekniske afdeling undersøger brandårsagen.

Mandskab og materiel

1 indsatsleder fra Broager/ Sundeved kommuner. 

Broager friv. brandværn: 1 autosprøjte, 1 tankvogn, 1 slangetender, 1 mandskabsvogn, holdleder og 16 mand. 
Egernsund: 1 autosprøjte, 1 tankvogn, 1 mandskabsvogn m/påhængspumpe, holdleder og 11 mand. 
Skelde: 1 autosprøjte, 1 slangetender, holdleder og 7 mand. 

Sundeved: 
V Sottrup: 1 tankvogn og 3 mand, 1 autosprøjte, holdleder og 5 mand. 
Ullerup: 1 tankvogn, holdleder og to mand. 

Vandforbrug ca. 100 m3, hvoraf de 50 m3 var havvand.

ULLERUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN
6400  Sønderborg