Medlemsinfo
Alarmeringer
Arrangementer
Bliv brandmand
Bliv støttemedlem
Om UFB
 - Org. af værn
 - Org. ved brand
 - Scrapbog
 - Historien
Links
Find vej
Kontakt os
Om siderne
 
Webmaster
 
Denne side opdateret:
04.11.06

Om Ullerup Frivillige Brandværn - Scrapbogen 2004

Voldsom brand på Midtløkke

Af Tage Christensen tlf. 7342 5117 - tac@jv.dk, (JydskeVestkysten, 6. nov. 2004)

TOMT: Der var heldigvis ingen hjemme, da et hus på Midtløkke i Vester Sottrup torsdag aften blev raseret. Huset var overtændt ved brandmændenes ankomst.

Huset på Midtløkke i Vester Sottrup har fået omfattende skader efter branden torsdag aften. sammen. Taget er delvist styrtet sammen. FOTO: ERIK SMEDEGAARD

VESTER SOTTRUP: Et hus på Midtløkke i Vester Sottrup blev torsdag aften voldsomt beskadiget ved en brand. Naboer opdagede ved 22-tiden, at det brændte i huset, hvor der ikke var nogen hjemme. Husejeren tog først på ugen i sommerhus. Mandskab fra Sottrup og Ullerup Frivillige Brandværn i Sundeved Kommune konstaterede ved ankomsten, at huset var overtændt, og ilden var gået igennem taget.

For brandmændene var det en yderstfarlig opgave, da noget af taget skred sammen, kort efter brandmændene gik i gang med slukningsarbejdet.

Brandkaptajn Johannes johansen fra Sottrup Frivillige Brandværn var en af de første på brandstedet:
 - Det brændte voldsomt, og flammerne gik igennem taget.

Brandmændene fik på et tidligt tidspunkt at vide, at der ikke var nogen i huset. Derfor var der ingen grund til at udsætte røgdykkere for den farlige opgave, det er, når der er nedstyrtningsfare.

Huset ødelagt Efter nogle timers arbejde var ilden slukket, men huset stod ikke til at redde. Brandmændene returnerede derefter og kunne tage hjem til de varme dyner, men det blev kun for en kort bemærkning. 
 - Vi tog hjem klokken 1:15, men klokken 2:45 blev vi alarmeret igen. Da blussede nye flammer op, fortæller brandkaptajnen. 

Efter få minutters arbejde kunne brandmændene endelig tage hjem. Indsatsleder ved branden var brandkaptajn John Pedersen, fra Broager.

Politiets tekniske afdeling undersøger brandstedet mandag, og da der er fare for yderligere nedstyrtning, er områdetved huset afspærret. Vagthavende ved politiet i Sønderborg opfordrer derfor nysgerrige at holde sig fra brandstedet, der først vil blive frigivet, når de tekniske undersøgelser er færdige. På forhånd er det svært at sige, hvad der er årsag til branden, men brandmændene har kunnet se, at branden er begyndt ved køkken- og bryggers-området.

Hus voldsomt beskadiget efter brand

(JydskeVestkysten, 5. nov. 2004)

Et hus på Midtløkke i Vester Sottrup ved Sønderborg blev i aftes voldsomt beskadiget ved en brand. Naboer opdagede ved 22-tiden, at det brændte i huset, hvor der ikke var nogen hjemme.

Mandskab fra Sottrup og Ullerup Frivillige Brandværn i Sundeved Kommune konstaterede, at huset var overtændt og ilden var gået igennem taget. For brandmændene var det en farlig opgave, da noget af taget skred sammen kort efter brandmændenes ankomst.

Efter nogle timers arbejde var ilden slukket, men huset stod ikke til at redde.

Teknisk afdeling fra politiet undersøger brandstedet mandag, og da der er fare for yderligere nedstyrtning er områder ved huset afspærret.

Brand i lade opklaret

Af Tage Christensen tlf. 7342 5117 - tac@jv.dk, (JydskeVestkysten, 14. okt. 2004)

SUNDEVED: Branden tirsdag morgen i en lade på Nørre Møllevej 12 i Øster Snogbæk er opklaret.
Politiets brandsagkyndig fandt i går ud af, at branden er opstået efter en kortslutning i en kabelrulle.
Laden er bygget sammen med stuehuset, men heldigvis var vindretningen med mandskabet fra Sottrup og Ullerup Frivillige Brandværn.
De fik branden under kontrol ret hurtigt, men slukningsarbejdet trak ud, fordi der var en del brændende halm i laden, som blev fjernet med en rendegraver.
Heldigvis nåede flammerne ikke et nyrenoveret stuehus.

 

Lade ved Snogbæk brændte ud

Brandfolkene havde allieret sig med kommunens rendegraver. Den fik det brændende halm ud af laden.
FOTOS: SØREN GYLLING

Af Malene Lemann, tlf. 73425124 mls@jv.dk, (JydskeVestkysten, 13. okt. 2004)

BRAND: Flammer åd i går en lade på Nørre Møllevej - og en families drøm om snart at flytte ind i deres nyrenoverede hus.

ØSTER SNOGBÆK: Om en måned skulle Elke Jepsen og Preben Højmose have været flyttet ind i det drømmehus, de siden maj har arbejdet hårdt på at sætte i stand. Men den tidsplan holder ikke længere. I går brændte husets lade nemlig ned. Flammerne efterlod et syndigt rod midt på gårdspladsen, så nu må parret forlænge opholdet i campingvognen ved gården på Nørre Møllevej 12, så de også kan få ryddet op. Om de også når at blive færdige med stuehuset inden jul, kunne de i går kun gisne om. 
 - Lige nu ved jeg slet ikke, hvad vi skal stille op med den bygning. Det eneste, der er helt sikkert, er, at vi slet ikke har tid til det ekstra arbejde, sagde en nedtrykt Preben Højmose, mens brandfolkene hev det sidste halm ud fra den rygende ladebygning.

Stuehuset reddet 

Branden brød ud kort før klokken 8 i går morges. Den opstod i laden, der er bygget sammen med stuehuset, men heldigvis var vindretningen med de frivillige brandfolk fra værnene i Vester Sottrup og Ullerup. De fik branden under kontrol i løbet af en halv times tid. Men slukningsarbejdet trak ud, fordi der var en del brændende halm i laden, som blev fjernet med kommunens rendegraver. Derudover var laden tom. Flammerne nåede altså ikke det nyrenoverede stuehus. 
 - Det er vi meget glade for. Det havde slet ikke været til at bære, siger Elke jepsen. Årsagen til branden er endnu ikke fundet. Senere på ugen vil der derfor blive lavet en brandundersøgelse på stedet.

 

Lade brændt ned i Sundeved

Af Malene Lemann tlf. 7342 5124 - mls@jv.dk, (JydskeVestkysten, 12. okt. 2004)

SUNDEVED: Trods en hurtig indsats fra de frivillige brandfolk fra Vester Sottrup og Ullerup lykkedes det tirsdag formiddag ikke at redde en lade i Sundeved fra at udbrænde. Til gengæld forhindrede brandfolkene - med stor hjælp fra vindretningen - at flammerne spredte sig til stuehuset. Der var ingen dyr i bygningerne. Branden opstod kort før klokken 8.00 på Nørre Møllevej 12 ved Øster Snogbæk. Årsagen til branden er endnu ikke opklaret.

 

Endnu 3 mand har bestået grunduddannelsen

Dem 27. marts 2004 bestod Benny, Carsten og Søren grunduddannelse - hér er et par "øjebliksbilleder" taget af kursets fotograf!

De håbefulde aspiranter står klar!

Rundt i ruinbyen for at lære at gå med røgdykkerapparat

Der er trangt i øvelsescontaineren...

Vel overstået - nu er de rigitge brandmænd!

 

Brandfolk er usikre på fremtiden

Af Linda Gjaldbæk Hansen, tlf. 7342 5122, lgh@jv.dk (JydskeVestkysten, 25. feb. 2004)

Brandværn: Planerne om kommunesammenlægninger giver stof til eftertanke hos medlemmerne af de 20 frivillige brandværn i Alssund-området.

Ullerup: Til årets nytårsparole for brandværnene i Sundeved Kommune var de kommende kommunesammenlægninger og fremtiden for de frivillige brandværn til debat. Ingen kan med sikkerhed sige, om alle værn vil bestå i fremtiden. - I dag er der 20 frivillige brandværn i Alssund-området, og vi vil selvfølgelig prøve at opretholde dem alle, men det er ikke til at sige, hvordan det vil gå i fremtiden. Vi regner dog med, at der tidligst vil ske ændringer om et par år, siger Helge Matthiesen, der er kaptajn for Ullerup Frivillige Brandværn.

Tro tjeneste belønnes 

Nytårsparolen gik dog ikke kun op i kommunesammenlægninger. De aktive brandmænd fra Ullerup, kollegerne fra Vester Sottrup, forskellige æresmedlemmer, borgmester John Solkjær Pedersen (L), beredskabschef Knud H. Jensen, medlem af beredskabskommissionen Bent Clausen og indsatslederne John Pedersen og Bent Alnor var derudover alle med til at fejre modtagerne af de forskellige årstegn. Borgmester John Solkjær Pedersen stod for uddelingen, og takkede alle for lang og tro tjeneste. Viggo Autzen og Svend E. Ohlsen modtog 40 årstegn, Alf Lind og Henrik Ohlsen modtog 20 årstegn, og Kaj F. Simonsen fik et 10 årstegn.

Travlt år 

De 29 medlemmer fra Ullerup Frivillige Brandværn har haft et travlt år, hvor de sammen med kollegerne fra Vester Sottrup er rykket ud 16 gange. Derudover har Ullerup Frivillige Brandværn haft 8 prøvealarmeringer i løbet af 2003.

 

Nytårsparole i Sundeved kommunes frivillige brandværn 

Af Kurt S. Frederichsen. (Graasten og omegns Folkeblad, 09. marts 2004)

De lange traditioner går usikker tid i møde. Fredag d. 20. februar holdt brandværnene i Sundeved kommune nytårsparole på brandstationen i Ullerup. De aktive brandmænd fra Ullerup, kollegerne fra Vester Sottrup, æresmedlemmer, borgmester John S. Pedersen, beredskabschef Knud H. Jensen, medlem af beredskabskommissionen Bent Clausen og indsatslederne John Pedersen og Bent Alnor var alle samlet til en hyggelig aften. Menuen stod på gule ærter, og anledningen var at se tilbage på året der var gået og den tid der står foran os. Der blev fejret jubilæer for lang og tro tjeneste - op til 45 år som aktiv brandmand - og talt om de mange ændringer der sker og kommer til at ske f.eks. ifbm. kommunesammenlægningerne. Om den store usikkerhed det fører med sig. Om at nogle brandværn måske bliver lukket i løbet af få år?

I 2003 mistede Ullerup frivillige Brandværn en god kollega. Der blev holdt et minuts stilhed for Gunnar Andresen, der i mere end 25 år var med til at præge brandværnet.

Borgmester John S. Pedersen delte årstegn ud for 10, 20 og 40 års tro tjeneste. Borgmesteren talte om, at det er lang tid at fortsætte og selv om det i sig selv er en tilfredsstillelse at kunne hjælpe mennesker i nød, må man ikke glemme, at det også er en stor og til tider farlig indsats. Det gode kammeratlige sammenhold er helt sikkert afgørende for, at man fortsætter som brandmand år efter år - en indsats som John S. Pedersen takkede meget for.

Her får Viggo Autzen 40 års tegn overrakt af borgmester John S. Pedersen. Ligeledes fik Svend E. Ohlsen 40 års tegn, Alf Lind 20 års tegn, Henrik Ohlsen 20 års tegn og Kaj F. Simonsen 10 års tegn.

Ud over årstegnene, har Viggo Stolling modtaget 20 års stjerner, Tage Andersen havde 35 års jubilæum og Jørgen Rasmussen 45 års jubilæum i Ullerup frivillige Brandværn. Som brandkaptajn Helge Matthiesen sagde: "De holder længe i vores brandværn."

Ullerup frivillige Brandværn består i dag af 29 aktive brandmænd og 9 æresmedlemmer. Der er løbende kommet nye til og derfor er der nu 6 mand under uddannelse og flere kommer til i 2004. Bo B. Bonde vil blive sendt på holdlederuddannelse. I 2003 fik værnet 3 nye medlemmer, der også venter spændt på at komme i gang med uddannelsen. Det er Søren Kring, Benny Pedersen og Jan Mulvad.

Vester Sottrups brandkaptajn, Johannes Johansen, fortalte i sin funktion som formand for Sønderborgkredsen, at uddannelserne er blevet udvidet med bl.a. ekstra førstehjælp i grunduddannelsen. Funktionsuddannelsen er nu oppe på 148 timer, fordelt over ca. 4 måneder, på weekender og aftener. Det kommer alle nye brandmænd igennem. Udover den afsluttende eksamen, bliver der nu tilføjet en midtvejseksamen, således at dem, der ikke kan følge med, bliver stoppet inden de har gennemgået hele det lange forløb.

Vester Sottrup, der i 2003 fik en ny autosprøjte, består i dag af 23 aktive brandmænd og man arbejder stadig på at finde yderligere et par gode brandmænd til værnet.

Også indsatslederne har været på efteruddannelse, hvor de bl.a. har øvet at skulle styre en større katastrofe - f.eks. et stort giftudslip i Københavns centrum - der er meget mere at se til, end de fleste af de indsatser, der er i Sundeved kommune, men det klarer indsatslederne også.

Der har været en del ekstra prøvealarmeringer i 2003 ifbm. indførelsen af det nye alarmsystem, men bortset fra dem, er det kun blevet til 15 alarmer. Kun 2 har krævet en større indsats, medens der har været flere biluheld end normalt. Bl.a. skal Ullerup frivillige Brandværn ud med trin 1 forureningsbekæmpelse, for at samle olierester op.

Der blev indført nyt alarmeringssystem i 2003 og det var forventet med fejlalarmeringer med det nye system. vi godt kunne have undværet den meget voldsomme debat, der har været i medierne, synes Johannes Johansen. I dag virker systemet stort set som det skal. Der er stadig enkelte problemer som f.eks. med at se, hvor en mobiltelefon ringer fra og fejl i de oplysninger der er registreret i "telefonbogen", samt enkelte menneskelige fejl - det har i enkelte tilfælde sendt brandværnene de forkerte steder hen. Besøg på alarmcentralen i Esbjerg har dog overbevist om, at problemerne bliver løst.

Borgmester John S. Pedersen sagde det meget rammende - "Der er mange ændringer i horisonten for brandværnene." Udover de nye alarmcentraler, har der været forsøg med tilpasninger af beredskabet på basis af lokale risikovurderinger, skift fra at høre under indenrigsministeriet til forsvarsministeriet og ikke mindst strukturkommissionens forslag om sammenlægning af kommuner. Borgmesteren synes, at alle nærmest faldt over hinanden som lemminger for komme med forslag til, hvem der skal høre sammen med hvem. Men der er ikke mange, der diskuterer de opgaver, der skal løses af evt. større kommuner. Det må jo være opgaverne, der bestemmer, hvad der vil være en passende størrelse. Han håbede, der ville blive tid til at gøre forarbejdet ordentligt, selv om det kan blive svært, når høringssvar skal være afleveret inden sommerferien og med et mål om, at en ny lov er klar hurtigt efter.

Én af opgaverne er beredskabet. Både beredskabschef Knud H. Jensen og borgmester John S. Pedersen mente, at brandværnene er en politisk varm kartoffel og derfor bliver det ikke diskuteret meget. Alle ved, at de frivillige brandværn gør et stort arbejde og at de har stor betydning for, at lokalsamfundene fungerer - Knud H. Jensen kaldte dem for kulturbærere.

Men de er, mod hvad vi forestiller os, for dyre. Den Sønderborg storkommune der tegner sig og som det er mest oplagt Sundeved bliver en del af, kan sammenlignes med Herning kommune. På trods af, at vi har billige frivillige brandværn, koster beredskabet flere penge hér end i Herning. Det hænger sammen med, at vi har MANGE små værn - faktisk hele 23 i området. De frivillige brandmænd skal ikke have løn, men de skal have tidssvarende bygninger, materiel og den nødvendige uddannelse. Det er derfor naivt at tro, der ikke vil ske rationaliseringer - det var dog et håb fra politisk side, at værnene vil deltage i at finde den rigtige måde at spare penge på. Der må være andre muligheder end bare at lukke 10-12 brandværn? Måder, hvor man kan bevare alt det gode som brandværnene gør for lokalsamfundet?

Alt dette er tanker om en ukendt fremtid - intet er sikkert. Ullerups brandkaptajn Helge Matthiesen fastslog dog, at det bedste brandværnene kan gøre i al den usikkerhed, er at fortsætte det gode arbejde. Forsætte med at investere i det nødvendige udstyr og holde uddannelsen i top. Det er den bedste måde vi kan være parat til at imødegå fremtiden, hvad end den måtte bringe.

 

ULLERUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN
6400  Sønderborg