Intro for nye brandaspiranter

Tilbage                                                                                                                   Opdateret: 2010.05.04

Følgende er emner de nye aspiranter bør orienteres om indenfor de første 6 måneder. Rækkefølgende og grundigheden afhænger af forudsætninger og muligheder.

Ullerup frivillige Brandværn

En forening, der har kontrakt med Sundeved kommune om brandslukning.
Historien.
Bestyrelsen og dens arbejde.
Vedtægterne.
Forpligtigelser som brandmand (bl.a. ingen løn og mødepligt)

Orientering om branduddannelse

 

 

Orientering om forsikringer

Sønderborg kommunes forsikring.
Ulykkesforsikring + tabt arbejdsfortjeneste.

Orientering om udrykning

Alarmering i Sønderborg kommune (hvem og hvornår)

Alarmcentral i Esbjerg
ABA anlæg: Sundeved plejehjem, Sandbjerg gods og slagteri.

Tidskrav: Vi skal være ude af garagen senest 5 min. efter alarmen er modtaget.

Udrykningens sammensætning
Trin 1,2 og 3. Hvad er forskellene mht. indsats og hvor det kan ske fra. (Trin 1 i Ullerup)

·        Materialelære og øve indsats

Indretning af køretøjer.

Betjening af materiel.

Øvelse af udrykningsindsats fra autosprøjte: Holdleder, motorpasser, røgdykker 1,2,3,4.

Øvelse af udrykningsindsats fra tankvogn.

Øvelse af udrykningsindsats med trin 1.

Øvelse af vandforsyning fra påhængspumpe.

For alle situationer: Hvordan du som aspirant kan deltage. 

·        Andre arrangementer

Generalforsamling.

Nytårsparole.

Fastelavn.

Familiemarch.

Brandværnsstævner.

Skydning.

...