Medlemsinfo
Alarmeringer
Arrangementer
Bliv brandmand
 - Optagelse
 - Begæring
 - Intro
Bliv støttemedlem
Om UFB
Links
Find vej
Kontakt os
Om siderne
 
Webmaster
 
Denne side opdateret:
15.12.12

Bliv brandmand

Hvad med at blive brandmand i Ullerup friv. Brandværn?!! 
Vi har p.t. få pladser ledige - så kom frit frem!!

Se iøvrigt kampagnen blivbrandmandnu - og vores folder.

Som brandmand i Ullerup friv. Brandværn, kan du få en fritidsaktivitet der giver mening og samtidig er et godt kammeratskab. Her er der faktisk nogen, der har rigtig meget brug for din indsats og hvor det bliver påskønnet. 

Du får også mange dejlige timer sammen med andre brandmandskammerater. Du er med til brandøvelser, hvor du lærer og vedligeholder både den praktiske og teoretiske viden omkring brandslukning, røgdykning, redning f.eks. ved trafikuheld, håndtering af let forurening, samt udvidet førstehjælp med genoplivning.

Du vil komme til at køre meget i vores brandbiler, derfor er det en fordel, at have stort kørekort, men ikke en betingelse. 

Hvis du har lyst, kan du komme til march hos andre værn her i Sønderjylland eller måske et andet sted i Danmark/Nordtyskland.

På stationen afholder vi også lottospil og fest med vores koner/veninder, samt holder vores populære fastelavnsfest, hvor børn fra Ullerup og omegn slår katten af tønden.

Som alle andre foreninger afholdes der også generalforsamling - hos os den sidste fredag i januar. Da er alle aktive og æresmedlemmer gerne med. Da diskuteres der om mangt og meget, gerne til ud på de sene nattetimer. Under selve generalforsamlingen uddeles der for aktive hvert 5. år, årstegn for tro tjeneste, samt skydepokal hvor vindernes navn for året er indgraveret.

Dette er i hovedtræk nogle af aktiviteterne i brandværnet, så hvis det har vakt din interesse ................... 

Hvad gør jeg?

Du henvender dig til værnets Brandkaptajn - se Kontakt os. Evt. aftaler I at du kan komme forbi på stationen, for at se lidt mere om hvad det hele går ud på. Hvis vi bliver enige om at du skal begynde, tager han sig af det praktiske. Du kommer til at udfylde "Forbundets optagelsesbegæring", som du afleverer til ham.

Du vil komme til at følge "Retningslinier for optagelse af nye brandmænd" fra Sønderborg kredsens frivillige brandværnsforbund.

For at blive optaget skal du være rask og deltage i uddannelser

Du skal være rask og mellem 20 og 40 år, med fast bopæl indenfor brandværnets slukningsområde. Det er nødvendigt du kan være på stationen og omklædt indenfor 5 min., da vi ifølge loven er et krav om at vi skal være ude af porten indenfor 5 min.

Du skal være klar til at deltage i den nødvendige uddannelse og have lyst til at deltage i øvelser. 

Det indebærer at du deltager i og består førstehjælpskursus (ca. 12 timer). At grunduddannelse brand (ca. 37 timer) er bestået indenfor det første år. Derefter at du gennemgår og består funktionsuddannelse brand (ca. 148 timer), som skal være bestået indenfor de første 3 år. Denne uddannelse inkluderer bl.a. en røgdykkeruddannelse. Derefter vil der komme et par mindre kurser i bl.a. udvidet speciel førstehjælp kaldet Håndtering af Tilskadekomne. 

I det daglige holder vi uddannelsen og formen ved lige på 12-16 årlige øvelser, der er en blanding af teori og praktik, der skal hjælpe os med at opretholde et optimalt samarbejde, udover at genopfriske gammel lærdom.

Når du er optaget vil du være aspirant det første år

Selv om du selvfølgelig får en bipper med det samme og forventes at tage med på alarmerne, kan vi ikke sætte dig i direkte indsats, før du har fået din uddannelse. Men du kommer så meget med at du finder ud af om det at være brandmand er dig. Det er formålet med at have et aspirant-år. Du vil f.eks. deltage på lige fod i øvelser - lære udtryk og materiel at kende - prøve at få et røgdykkerudstyr på - komme op på en stige og lignende. På den måde finder både du og vi ud af om det er noget for dig at være i Ullerup Frivillige Brandværn, inden du har brugt en masse fritid på uddannelsen. Grund- og funktionsudd. VIL kræve at du selv og din familie, forstår du ikke lige kan blive væk én enkelt gang, men at det er din udd., der er første prioritet. Både du selv og dine kolleger er afhængig af at du har lært det hele, når branden raser eller du skal hjælpe en person ud af en totalskadet bil. Derfor kan man ikke bare blive væk fra kurset - og det er mange weekender og aftener... 

Aspirant-året er vores måde at "klæde dig godt på" når du starter på den første del af brandmandsuddannelsen. Så går det hele lidt nemmere!

Du vil få en "onkel" det første år, der skal sikre du som minimum er kommet igennem Intro for nye brandaspiranter. Så vi tager os godt af dig fra du kommer ind af døren!

ULLERUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN
6400  Sønderborg