Medlemsinfo
Alarmeringer
Arrangementer
Bliv brandmand
 - Optagelse
 - Begæring
 - Intro
Bliv støttemedlem
Om UFB
Links
Find vej
Kontakt os
Om siderne
 
Webmaster
 
Denne side opdateret:
10.05.04

Bliv brandmand

 - Retningslinier for optagelse af nye brandmænd

Når en ansøger retter henvendelse om optagelse som brandmand, arrangerer brandkaptajnen en samtale mellem ansøgeren og brandværnets kommando/bestyrelse, om ansøgerens egnethed, en brandmands opgave, forpligtelse og uddannelsen. 

Ønsker ansøgeren optagelse som brandmand, udleveres forbundets ansøgningsskema, vedlagt helbredsattest. 

Såfremt en godkendt helbredsattest ikke kan opnås, annulleres ansøgningen. Helbredsattesten betales af kommunens redningsberedskab. 

Afleveres en godkendt helbredsattest, optages ansøgeren som brandmand under uddannelse. Det frivillige brandværn instruerer om de lokale forhold i brandværnet. Optagelsen sker iht. Ullerup frivillige brandværns vedtægter. 

Udrustningsgenstande udleveres, inkl. reglementeret udgangsuniform, iht. forbundets retningslinier. 

Ansøgeren optages på grundkursus ved første passende lejlighed, med tilmelding til beredskabschefen. Grundkurset afholdes normalt en gang om året og vi vil normalt arrangere det så der mellem et ½ og et helt år fra optagelsen til kursusstart. 

Når grundkurset er afsluttet med tilfredsstillende resultat, tilmeldes ansøgeren funktionsuddannelsen. En betingelse for fortsat medlemskab af det frivillige brandværn er, at funktionsuddannelsen er gennemgået med tilfredsstillende resultat.

ULLERUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN
6400  Sønderborg