Optagelsesbegæring til Ullerup frivillige Brandværn

Tilbage

Undertegnede anmoder om optagelse i Ullerup frivillig Brandværn som brandmand.

Ansøgningen afleveres til brandkaptajnen.

Fulde navn: _____________________________     Cpr. nr.: _________________

Adresse og postnr.: _______________________    Tlf.: _____________________

Nuværende stilling: _______________________     Uddannelse: ______________

Arbejdsplads: _____________________________________________________

Efter et medlemskab på 25 år i et frivilligt brandværn, kan du tildeles Forbundets og
Dronningens hæderstegn. En forudsætning herfor er, at du har en ren straffeattest og
at du er indforstået med, at der kan søges oplysning herom.

Er du iøvrigt indforstået med at følge brandværnets love og vedtægter samt øvrige
aktiviteter og deltage i relevante kurser og uddannelser, når der er mulighed herfor.

Oplysninger om evt. brandmandsuddannelse med kursusbevis: ________________

Har du aftjent værnepligt, sæt X: Ja __  Nej __ Hvor: _________________________

Førerbevis, sæt X: Ingen __  Indtil 3500 kg __  Over 3500 kg __

Accepterer din arbejdsgiver, at du bliver brandmand? ________

 

Uddannelse og helbredsattest

Er du indforstået med, at deltage i de efter beredskabslovens krævede kurser og
uddannelse for brandmænd og at der kræves en godkendt helbredsattest, inden du
kan optages som brandmand. Helbredsattesten betales of kommunens beredskabsvæsen.

Jeg erklærer herved, at jeg er indforstået med at følge ovenstående og at jeg har en
ren straffeattest.

 

Den:         /     20                      Underskrift: ________________________________