Medlemsinfo
Alarmeringer
Arrangementer
Bliv brandmand
Bliv støttemedlem
Om UFB
 - Org. af værn
 - Org. ved brand
 - Scrapbog
 - Historien
Links
Find vej
Kontakt os
Om siderne
 
Webmaster
 
Denne side opdateret:
21.01.02

Om Ullerup Frivillige Brandværn

Vi er en "herreflok" der står sammen om både at slukke brand og have det hyggeligt sammen. Nedenfor ser du organisationen - den er vigtig for at kunne køre foreningen og kunne slukke brandene effektivt - men i det daglige deles vi om tingene!

På denne side vil vi forsøge at give dig et billede af, hvad og hvem vi er - der er tørre tal - den levende historie og billeder fra vores dagligdag...

UFB i tal

Antal aktive medlemmer: 30
Antal æresmedlemmer: 11

Antal alarmeringer: Typisk 50 - 70 pr. år. Se i øvrigt oversigten over alarmeringer
Antal stor-brande: 2-4 om året
Antal bil- og traktorbrande: 1-2 om året
Antal forureningsopgaver: ca. 2 om året.

Organisation

Vi har hele to måder at organisere os på! Én måde for at holde værnet kørende i det daglige og en anden, når vi arbejder på brandstedet.

 - Ullerup frivillige brandværns organisation
 - Organisation ved brand

Baggrund for brandværnets arbejde

Det lovmæssige grundlag for redningsberedskabet i Danmark er beredskabsloven.

Redningsberedskabet henhører under Forsvarsministeriet.

Loven siger, at det påhviler enhver kommune at opretholde et redningsberedskab, som er i stand til at yde et forsvarligt rednings- og slukningsarbejde. Kommunalbestyrelsen har den øverste ledelse af kommunens redningsberedskab.

Sønderborg kommune har aftale med Vester Sottrup Frivillige Brandværn og os, om at varetage redningsberedskab i Sundeved.

Til det sørger kommunen for bygninger, biler med udstyr og indsatsdragter. Dette betales af det budget, kommunen stiller til rådighed for brandværnene.

Hvad der derudover skal til for at drive den frivillige forening brandværnet er, må vi finde gennem fonde, lokale virksomheder og vores støttemedlemmer.

Historien

Her kan du læse om begivenhederne i værnets første leveår!

Scrapbog

Her kan du bl.a. se biler og andet udstyr, samt udklip fra pressen hvor store og små begivenheder har været omtalt.

ULLERUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN
6400  Sønderborg