Medlemsinfo
Alarmeringer
Arrangementer
Bliv brandmand
Bliv støttemedlem
Om UFB
Links
Find vej
Kontakt os
Om siderne
 
Webmaster
 
Denne side opdateret:
14.05.03

Links

Vores arbejdsgiver

Sønderborg 

Sønderborg kommune

De Frivillige Brandværn på kommunens hjemmeside.

Sønderborg kommunes beredskab (Brand & Redning)
De laver tit om på hjemmesiden, så linket virker måske ikke - så klik på ovenstående for Sønderborg kommune og søg på Brand og Redning.
Brand & Redning kan iøvrigt findes på:

Vestermark 10 
6400 Sønderborg

Tlf.: 8872 4109 
Telefontid: 
Mandag – onsdag kl. 10-15 
Torsdag kl. 10-17 
Fredag kl. 10-12

Email: brandredning@sonderborg.dk 

 

De nærliggende brandværn

Vester Sottrup frivillige brandværn

Broager frivillige brandværn

Gråsten frivillige brandværn

Sønderborg deltids og frivillige brandværn

For børn og unge!

Spil om brand for de seje unge!  www.flammernesportal.dk

For de små med Kaj og Andrea: www.ditbrandblad.dk

Andet

Redningsberedskabet henhører under Forsvarsministeriet. Her kan du bl.a. finde links til de love og cirkulærer, der er grundlaget for vores arbejde.

Beredskabsstyrelsen er den statslig styrelse under Forsvarsministeriet der ifølge beredskabsloven har til opgave at lede det statslige redningsberedskab og rådgive myndighederne i beredskabsspørgsmål.

Odin registrerer vi vores indsatser, mandskab og materiel.

Risici ifbm. spredning biologiske og kemiske stoffer, der kan være til fare for mennesker, behandles af Sundhedsstyrelsen. F.eks. ifbm. risiko for at blive udsat for bakterier, der kan fremkalde Miltbrand. Det blev sendt rundt i breve i perioden efter attentatet på World Trade Center i New York, d. 11. september 2001.

 

ULLERUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN
6400  Sønderborg