Medlemsinfo
Alarmeringer
Arrangementer
Bliv brandmand
Bliv støttemedlem
Om UFB
Links
Find vej
Kontakt os
Om siderne
 
Webmaster
 
Denne side opdateret:
11.10.26

Arrangementer 2011

Besøg ved Nydamsbåden

D. 24. okt. besøgte vi Nydamsbåden ifbm. det årlige virksomhedsbesøg - vel at mærke den kopi som aktive lokale er ved at bygge så tæt på den originale som muligt. 

Jørgen Lind tog imod og fortalte ivrigt om projektet - f.eks. at hele historien om jernalderen ca. 500 år før vikingetiden har måtte skrives om på baggrund af de ting som Nydamsbåden, mosen og de samtidige bebyggelser der er fundet har afsløret... ...du kan læse mere om projektet på Nydamselskabets hjemmeside og om den originale båd på wikipedia

På billedet til højre fremviser Jørgen en kopi af en "knogle" som det stadig diskuteres hvad formål havde - en Japaner, der var på besøg mente at kunne forklare det - for den slags bruger Japanske fiskebåde stadig som lejder på siden af båden... ...men den forklaring er de "lærde" ikke helt sikker på...!  :-)

Se artikel (kræver login) og flere billeder:

2011_10_24 Nydamsbåd

 

Løbeklub startet i værnet

Efter vores øvelse med afprøvning af den fysiske form og efterfølgende snak om hvad man kan gøre har brandfolkene selv tage fat - der blev taget initiativ til at lave en lille løbeklub, så de, der ikke allerede havde jævnlig fysisk træning, kunne finde noget at løbe med.

Søndag d. 11. september kl. 16:00 var Jørn, Kim og Jan-Erik dukket op for at tage en tur - Haje kom forbi for at starte uret!  ;-)  På billedet er starten lige gået og hurmøret er stadig højt! 

Nogle at de, der ellers plejer at dukke op, mente vist at gårdsdagens fest havde været for hård og én var sendt på kursus... 
...men ellers er det en fantastisk fin måde at tage snakke om at holde sig i form på. Vi frivillige skal nok få det til at fungere!

 

Brandværnsmarch - igen i Hellevad!

Af én eller anden grund ville Hellevad gerne tage marchen igen i år - det var noget med at det værn, der skulle have afholdt marchen, var blevet lukket...

Men der var igen i år et friskt hold med fra Ullerup - som det kan ses her:


I bagerste række: Ole, Helge, Lars L., Lars K., Morten - og foran Martin, Søren og Kim. ... alle holdt til hele turen!

 

Vores maskot var også med denne gang og fik en medalje. 

Webmaster kom ikke selv med denne gang - det lyder som om de havde en hyggelig tur, men du må selv vurdere ud fra holdets billeder!

 
2011_08_20 Brandværnsmarch

 

 

 

 

Første øvelse i fysisk træning

Vi har indtil idag ladet det være op til den enkelte at holde sig i form - men nu ville Beredskabsstyrelsen gerne lære os at lave en testrutine, hvor alle kunne få en indikation af hvor man står - og det gav, på de to øvelser sidst i maj og starten af juni, både positive og negative overraskelser! Men det var helt sikkert hårdt og alle måtte sande de har deres grænser som det er vigtig at kende, når man står i en farlig situation! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senere kommer der intro til de ting man kan gøre for at holde sig i form ved at arbejde med både fysisk form, psykisk at holde sig ovenpå og spise rigtigt. 

 

Familiemarch - denne gang i maj!

I år skulle vi ikke have alle arrangementerne i august, så festudvalget havde valgt at ligge familiemarchen i foråret d. 29. maj - en søndag kl. 10!

Det havde regnet kraftigt om natten, så det var med bekymring vi så ud over landskabet, men heldet var med os - regnede ventede til et par timer efter hele arrangementet var overstået!

Vi gik en tur ud til "dansepladsen" i Avnbøl Sned og en omvej hjem - ca. 7 km. En rigtig hyggetur med familien og ungerne får lidt tur i brandbilen der stille danner bagtrop - vi skal jo være klar til at springe på bilen hvis alarmen går!

 
2011_05_29 Familiemarch

 

Fastelavn

Endnu engang var der inviteret til fastelavn og næsten 100 børn dukkede op med rigtig fine udklædninger. Som der kan ses af billedet blev der gået til den!

0-3 årige:
Konge: Jakob Jessen.
Prinsesse: Janne Lorensen.
Bedst udklædte: Kasper Hermann.

4-6 årige: 
Konge: Noah Brunn.
Prinsesse: Kristine Rasmussen.
Bedst udklædte: Agnethe Lei. 

7-9 årige:
Konge: Mikkel Sørensen.
Prins: Rune Duhr.
Bedst udklædte: Emil Damsgård. 

10-12 årige:
Konge: Mikkel Frederichsen.
Prinsesse: Trine Petersen. 
Bedst udklædte: Anne-Katrine Madsen.       

Udover de heldige der er nævnt ovenfor, blev der også blev taget rigtig mange billeder af mange andre - Viggo og Gunnar hjalp også til - du kan se mere end 60 billeder ved at klikke på billedet nedenfor. Hvis du har flere billeder eller rettelser er du velkommen til at kontakte webmaster@ufbr.dk 

2011_03_05 Fastelavn på Ullerup brandstation

 

Generalforsamling

Fredag d. 28. januar var der den årlige generalforsamling. Kaptajnen så tilbage på året der gik og året der kommer.


Jubilarerne i 2011 - Gunnar 45 års, Bjarne 20 års, Kurt 15 års, Lars 10 års og Henrik 5 årstegn.

Når vi skal gøre status må vi sige at Ullerup Frivillige Brandværn har det godt - men også at vi i 2010 har haft de største udfordringer nogensinde!

I år var Kaptajn Jørn Mathiesen på valg - han blev genvalgt enstemmigt! Værnet har det nemlig godt, så der er ikke ønske om de store ændringer. Vi har sammen skabt et godt kammeratskab og alle hjælper til så vi lever op til de krav der er givet. 

Vi er 31 medlemmer - faktisk én for meget - og 4 holdledere. Dermed lever vi helt op til normeringen, noget mange andre værn ellers kæmper med. Det har bl.a. opnået dette ved at få 4 nye aspiranter i løbet af året. Vi har ikke haft nogen på uddannelse i 2010, men der er 3 tilmeldt uddannelsen i 2011.

Ved sidste generalforsamling så vi tilbage på 2009, hvor vi havde haft det højeste antal alarmer nogen sinde - 33 - men det blev overgået i 2010 med næsten det 3 dobbelte - hele 92 alarmer!! Det har været hårdt - men der er ikke tvivl om, at der er brug for os! Desværre er de 75 af dem fejlalarmer fra slagteriets nye ABA-anlæg, som de har haft rigtig svært ved at få det til at virke fejlfrit. Når det har været værst har der været op til 3 alarmer på én nat, hvor vi skal op på arbejde dagen efter. Heldigvis har vi fået en dialog med slagteriet og der arbejdes nu hårdt på at fjerne årsagerne til de mange fejlalarmer - én ad gangen - selv om de ikke helt er forsvundet. I januar i år fik vi 3 alarmer. Det er dog et niveau der er væsentligt bedre. 

Der var 17 rigtige alarmer og det startede med en gårdbrand kun få timer inde i det nye år, hvor laden var helt overtændt da vi nåede frem. Der gik derfor næsten et helt døgn inden de sidste gløder var slukket. Derudover har der været 2 villabrande og en værkstedsbrand i Blans, 1 skorstensbrand, 2 alvorlige trafikuheld med frigørelse og et mindre alvorligt uheld. Et par brande i landbrugsmaskine/bil i det fri. Et par mindre olieforureninger og et par ture til slagteriet pga. overophedet motorer eller kilerem.

Se mere i scrapbogen og alarmeringslisten her på hjemmesiden.

Vi har holdt de 12 øvelser som anbefalet af beredskabsstyrelsen. 4 af dem var arrangeret som "skarpe" øvelser i Tinglev, hvilket var meget lærerigt. Vi har derudover igen været med BaneDanmark til repetition af jording af køreledninger, så vi kan arbejde på skinnerne selv om der er ledninger med 25kV i nærheden.

2010 var desværre også året hvor vi har haft meget at bekymre os om - Sønderborg Frivillige Brandværn har opsagt deres kontrakt. Den alternative løsning var deltidsbrandfolk. De koster omkring 1 mill. kr. ekstra om året og der ser ikke ud til at komme flere penge på budgettet... Vi har deltaget i en del møder og har givet forslag til hvordan det kan håndteres, men indtil videre må vi alle leve i usikkerhed om fremtiden, så længe politikerne ikke vil tage en beslutning om hvad der skal ske. Vi presser på for at det sker hurtigt og vores kaptajn var bl.a. på talerstolen på årets parole for at minde politikerne om at det slider hårdt på værnene at blive holdt hen i uvished!

Vores fastelavnsfest var endnu engang et tilløbsstykke, med ca. 100 udklædte børn - fantastisk at se så mange gøre så meget ud af dagen! Se bare billederne på vores hjemmeside!

Vi møder stadig meget interesse for at støtte vores arbejde fra de mange støttemedlemmer vi får - en stor tak til alle bidrag! I år har vi fået udskiftet vores støvler på den konto!

Vi har holdt nogle sociale arrangementer som familiemarch og bowlingetur, med god opbakning. Mange udtrykker at det netop er det gode sociale sammenhold, der gør vores brandværn godt og levedygtigt!

Vi har haft 2 aktive brandfolk, der har sagt at tiden er inde til at opgive den aktive del af brandmandslivet og begge blev at generalforsamlingen godkendt til æresmedlem. Der blev sagt mange tak til de mange års tro tjeneste til Henning Petersen og Henning Schmidt.

Vi har i år hædret brandmænd for "runde" jubilæer og er stolte ved at kunne fremvise både helt unge, men også at medlemmer har lyst til at være med i mange år så vi har en jævn aldersfordeling og kan drage nytte af hinandens styrker, viden og erfaring:

- 5 års: Henrik Linden
- 10 års: Lars Lorenzen 
- 15 års: Kurt S. Frederichsen
- 20 års: Bjarne L. Pedersen 
- 45 års: Gunnar Meier

Vi har de sidste par år også udpeget årets brandmand. I år havde kaptajnen valgt Kurt S. Frederichsen for den store ekstra indsats der har været i kommunikationen med kommunen, herunder deltagelsen i den analyse der blev lavet af KLK omkring arbejdet i Brand & Redning.

Efter generalforsamlingen var der en bid brød med tilbehør og munter snak - om politikerne giver os lov, er vi helt klar til endnu mange år!

Se flere billeder hér:

2011_01_28 Generalforsamling
  

ULLERUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN
6400  Sønderborg