Planlagte øvelser og aktiviteter 2003                   Sidste opdateret: 03.09.15                        Tilbage

Tidspunkt Indhold Påklædning Sted Instruktører
31/01-2003
Kl. 19:30
Generalforsamling - alle Udgangsuniform Brandstation Bestyrelsen
17/02-2003
kl.19:00
Teori/Praktik:
Slukningsteori.
Mindre slukningsmidler
Ekstraordinær generalforsamling
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 1
JM, CF, SEO
21/02-2003
kl. 18:30
Nytårsparole - alle Udgangsuniform Brandstation - afgang til 
Vester Sottrup
kl. 18:30
-
01/03-2003
Kl. 14:00
Fastelavnsfest - alle Udgangsuniform Brandstation Festudvalg
10/03-2003
kl.19:00
Teori/Praktik:
Materialelære og slangeudlægninger
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 2
KSF, AM, GM
24/03-2003
kl.19:00
Teori/Praktik:
Uheld med farlige stoffer
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 4
HO
, FA, KK
28/04-2003
kl.18:00
Støttekort - alle Udgangsuniform m/ vindjakke Brandstation SOE
05/05-2003
kl.18:00
Støttekort - alle Udgangsuniform m/ vindjakke Brandstation SOE
20/05-2003
kl.18:00
Teori/Praktik:
DSB-materiel
Indsatsdragt Afgang fra Brandstation HM
26/05-2003
kl.19:00
Praktik:
Lokalt tilrettelagt øvelse
med overraskelse!
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 5
JM, LL, TA
31/05-2003 Kredsstævne Udgangsuniform Hørup HM, EHS, HS
16/06-2003
kl.19:00
Teori/Praktik:
Særlige farer og Pumpelære
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 6
KSF, TBK, JWJ
30/06-2003
kl.19:00
Praktik:
Intro førstehjælpsmateriale
Skydning
Sommerafslutning
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 7
SOE
EHS
Festudvalg
10/08-2003 Sønderjydske brandværnsmarch i Vilsbæk Indsatsdragt Brandstation kører til Vilsbæk -
31/08-2003
kl. 10:00
Familiemarch Brandværns T-shirts Brandstationen Festudvalg
11/08-2003
kl.19:00
Teori/Praktik:
Udrykningens sammensætning, arbejdet på brandstedet og psykiske reaktioner
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 8
HO, ML, GA
Alarmering Praktik:
Overraskelse
Indsatsdragt Brandstation HM, BB, OC
01/09-2003
kl. 19:00
Teori/Praktik:
Stigeøvelse, personredning og skibsbrand.
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 11
JM, HP, HS
15/09-2003
kl. 19:00
Teori/Praktik:
Væske- og tankvognsbrande. 
Brande på landet.
Indsatsdragt Brandstation Øvelse 12
KSF, BP, VS
20/09-2003 Sønderjysk Stævne Udgangsuniform Hørup JM, HO
04/10-2003
kl.07:00
Teori/Praktik - røgdykkere:
Røgdykkerteknik og -taktik. Tilvænningsøvelse og varmeprøve.
Brandhusøvelse III.
Indsatsdragt Brandstation - kører til Tinglev Øvelse 3,
Øvelse 9 og Øvelse 10

HM, EC, RJ
13/10-2003
kl. 19:00
Teori/Praktik:
Førstehjælp vedligeholdelse
Civil Brandstation SOE, Ekstern
03/11-2003
kl. 18:00
Museumsbesøg: - alle
Brandværnsmuseet
Udgangsuniform m/ vindjakke Brandstation - kører til Gram Bestyrelsen
Dato senere Virksomhedsbesøg: - alle
Kommer senere
Udgangsuniform m/ vindjakke Brandstation HO
01/12-2003
kl. 19:00
Juleafslutning - alle Udgangs-
uniform
Brandstation Festudvalg


alle
: Betyder at det er for både aktive og æresmedlemmer.